Rada Miejska w Czeladzi zatwierdziła rekordowy budżet miasta na 2020 rok. Radni przyjęli także Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2035.

Na grudniowej sesji Rady Miejskiej w Czeladzi radni przyjęli budżet na 2019 rok. W głosowaniu udział wzięło 21 osób. Za jego przyjęciem zagłosowało 18 radnych, 2 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Budżet miasta na 2020 rok będzie rekordowy, bo po raz pierwszy w historii Czeladzi przekroczy 200 mln zł (dokładnie 202 759 929,28 mln zł). Dochody budżetu wyniosą ponad 192 mln zł, w tym: dochody własne – 135 mln zł, subwencje – prawie 17,9 mln zł, dotacje celowe – 39 mln zł, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 30 tys. zł, a przychody – 10 mln zł. Zaplanowane wydatki miasta opiewają na kwotę prawie 190 mln zł.

– W ciągu pięciu lat, odkąd objąłem funkcję burmistrza, dochody miasta wzrosły niemal o 100 procent. Przez 25 lat samorządu do 2014 roku, dochody osiągnęły poziom około 100 mln zł, a w ciągu kolejnych 5 lat do ponad 200 mln zł. Co najważniejsze, ogromny udział we wzroście planowanych dochodów, będą miały już nam przyznane dotacje unijne i dochody majątkowe, które w sumie stanowić będą 25 proc. budżetu, czyli ok. 50 mln zł. Tak wysokie dotacje i dochody majątkowe, pozwolą nam zrealizować, również rekordowy, poziom inwestycji, czyli na łączną kwotę prawie 58 mln zł. Będziemy mogli więc, w jeszcze większym stopniu niż dotychczas, zmieniać nasze miasto – podkreśla Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.

– Niestety, decyzjami rządzących zahamował się wzrost dochodów, które przekazuje nam budżet państwa z odpisów podatkowych (PIT) od mieszkańców. A te dochody, tak u nas, jak i w każdej polskiej gminie, są jednym z najważniejszych elementów tzw. dochodów bieżących, czyli tych, z których miasta pokrywają tzw. wydatki bieżące przeznaczane na utrzymanie żłobków, przedszkoli, remonty placówek oświatowych, utrzymanie parków, dróg, zieleni oraz pokrywania płac urzędników i pracowników jednostek i zakładów miejskich – dodaje.