echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach podpisał umowę na realizację kolejnego zadania związanego z przebudową sieci wodociągowej. Inwestycja obejmie ponad 3 km sieci.

Przedsięwzięcie to pierwszy etap przebudowy sieci wodociągowej w Brzękowicach Górnych, Goląszy Górnej oraz Dąbiu Górnym, który swoim zakresem obejmować będzie wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości 3043,6 m.

Inwestycja prowadzona będzie od zbiornika wyrównawczego w Górze Siewierskiej przy ul. Złotej do okolic posesji nr 3 w Goląszy Górnej. Koszt prac wynosi 1 655 736,95 zł i w całości zostanie pokryty z dotacji celowej Urzędu Gminy Psary.

Planowany termin zakończenia inwestycji to sierpień przyszłego roku.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);