echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Już pod koniec roku zakończą się prace przy Powiatowym Centrum Usług Społecznych w Będzinie. W obiekcie, który powstaje przy ul. Krakowskiej 11, będą funkcjonować m.in. mieszkania chronione, a także Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Trwa budowa Powiatowego Centrum Usług Społecznych. Inwestycja, na której realizację powiat będziński pozyskał dofinansowanie unijne w kwocie ponad 2,8 mln zł, co stanowi 95 proc. wartości zadania, przebiega zgodnie z założeniami, a jej zakończenie planowane jest na koniec bieżącego roku.

Prace, które rozpoczęły się w styczniu, obejmują m. in. roboty rozbiórkowe, budowlane, a także wykonanie niezbędnych instalacji: elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i odgromowej. Obecnie budynek przy ul. Karkowskiej 11, gdzie swoją siedzibę będzie miało PCUS, jest w stanie surowym zamkniętym. Do wykonania pozostały jeszcze prace wykończeniowe wewnątrz obiektu. Kolejnym krokiem będzie zakup wyposażenia.

Budynek w całości zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonana zostanie m.in. winda wewnętrzna łącząca wszystkie trzy kondygnacje, a także ciągi komunikacyjne zewnętrzne z parkingu w kierunku windy. W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie również teren wokół budynku, pojawią się elementy małej architektury. Przy obiekcie powstanie parking, a także teren rekreacyjny, z którego będą mogli korzystać zarówno dorośli, jak i dzieci.

W kompleksowo wyremontowanym obiekcie, którego powierzchnia użytkowa wynosi około 550 metrów kwadratowych, funkcjonować będzie Powiatowe Centrum Usług Społecznych wraz z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, a także 4 mieszkania chronione treningowe dla 17 użytkowników. Warto dodać, że tego typu mieszkania są formą pomocy przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia.

W jednym mieszkaniu chronionym świadczone jest wsparcie skierowane do osób o zbliżonych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości realizacji celów wsparcia. Osoba przebywająca w mieszkaniu chronionym z jednej strony uczy się samodzielności w naturalnych warunkach, a z drugiej – otrzymuje niezbędne wsparcie, które umożliwia jej codzienne funkcjonowanie i zapewnia poczucie bezpieczeństwa.

echo adrotate_group(8, 0, 0, 0);

Realizowana inwestycja ma bardzo duże znaczenie społeczne, w szczególności dla beneficjentów pomocy udzielanej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, dla instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób niepełnosprawnych.

– Realizowana inwestycja ma bardzo duże znaczenie społeczne. Centrum Usług Społecznych ma być miejscem, w którym w razie potrzeby, mieszkańcy naszego powiatu otrzymają kompleksowe wsparcie – mówi Sebastian Szaleniec, starosta będziński.

Celem realizowanego projektu inwestycyjnego jest rozwijanie infrastruktury społecznej, w której mieszkańcy powiatu będzińskiego będą mogli uzyskać szeroki i bezpośredni dostęp do wielu usług społecznych, dotychczas niezrealizowanych lub realizowanych w ograniczonym zakresie, takich jak poradnictwo specjalistyczne, warsztaty, szkolenia, wsparcie, aktywizacja, pobyt w mieszkaniach treningowych chronionych i Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Koszt projektu to 3 027 852,51 zł, a uzyskane dofinansowanie wynosi 2 876 459,88 zł. Warto dodać, że termomodernizacja budynku, w którym swoją siedzibę będzie miało Powiatowe Centrum Usług Społecznych, realizowane jest w ramach odrębnego zadania – „zaprojektuj i wybuduj”. Koszt termomodernizacji to kwota 635 780,75 zł.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);