Trwają ostatnie prace remontowe w Powiatowym Centrum Usług Społecznych w Będzinie. W obiekcie, który powstaje przy ul. Krakowskiej 11, będą funkcjonować m.in. mieszkania chronione, a także Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Realizowana inwestycja ma bardzo duże znaczenie społeczne, w szczególności dla beneficjentów pomocy udzielanej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, dla instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób niepełnosprawnych.

– CUS, który będzie mieścił się przy ul. Krakowskiej 11 w Będzinie, zapewni wieloaspektowe wsparcie osób wykluczonych społecznie. W budynku funkcjonować będzie nie tylko Powiatowe Centrum Usług Społecznych, ale również Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Dodatkowo do końca zbliżają się prace przy czterech mieszkaniach chronionych – mówi Sebastian Szaleniec, starosta będziński.

Zakres prac obejmował w szczególności roboty rozbiórkowe i budowlane wewnątrz budynku oraz wykonanie niezbędnych instalacji: elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i odgromowej. Kończą się prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Przy obiekcie powstał już plac zabaw dla najmłodszych. Kolejnym krokiem będzie zakup wyposażenia.

Budynek w ramach odrębnego zadania został poddany termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. – Mam nadzieję, że lada moment mieszkańcy powiatu będą mogli korzystać z powstałego obiektu, który zapewni im szeroki i bezpośredni dostęp do wielu usług społecznych – dodał Sebastian Szaleniec.

Celem realizowanego projektu inwestycyjnego jest rozwijanie infrastruktury społecznej, w której mieszkańcy powiatu będzińskiego będą mogli uzyskać szeroki i bezpośredni dostęp do wielu usług społecznych, dotychczas niezrealizowanych lub realizowanych w ograniczonym zakresie, takich jak poradnictwo specjalistyczne, warsztaty, szkolenia, wsparcie, aktywizacja, pobyt w mieszkaniach treningowych chronionych i Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Koszt projektu to 3 027 852,51 zł, a uzyskane dofinansowanie wynosi 2 876 459,88 zł. Warto dodać, że termomodernizacja budynku, w którym swoją siedzibę będzie miało Powiatowe Centrum Usług Społecznych, realizowane jest w ramach odrębnego zadania – „zaprojektuj i wybuduj”. Koszt termomodernizacji to kwota 635 780,75 zł.