Posłuchaj serca! Weź udział w programie „Aktywizacja zawodowa poprzez zapewnienie właściwej rehabilitacji osobom z chorobami układu krążenia zamieszkałych w województwie śląskim”. Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Apostoła zachęca mieszkańców województwa śląskiego do bezpłatnego udziału w programie rehabilitacji kardiologicznej.

Sosnowieckie hospicjum to instytucja, która nie zostawia nikogo w potrzebie i często wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Tym razem placówka chce pomóc osobom zmagającym się z chorobami układu krążenia. Warto zaznaczyć, że program skierowany jest do mieszkańców całego województwa śląskiego.

– Głównym celem projektu jest zmniejszenie ryzyka powikłań chorób układu krążenia oraz utrzymanie bądź przywrócenie zdolności do aktywności zawodowej – tłumaczy Krzysztof Gryc, koordynator projektu. – Kompleksową rehabilitacją w ramach projektu zostanie objętych 220 pacjentów, ponadto wsparciem edukacyjnym zostanie objętych 220 osób – członków rodzin uczestników projektu – dodaje.

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Apostoła – fot. mat. pras.

Zadbaj o swoje serce

Program rehabilitacji kardiologicznej adresowany jest do mieszkańców całego województwa śląskiego od 40 do 59 roku życia (kobiety) oraz od 40 do 64 roku życia (mężczyźni), aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, którzy posiadają rozpoznanie dusznicy bolesnej, ostrego zawału serca, innych ostrych postaci choroby niedokrwiennej, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca i niewydolności serca.

Kto może wziąć udział w programie?

Do programu kwalifikują się wyłącznie pacjenci z następującym rozpoznaniem: dusznica bolesna stabilna, przebyty zawał mięśnia sercowego, przewlekła choroba niedokrwienna serca, inne ostre postacie choroby niedokrwiennej serca, niewydolność serca.

W programie uczestniczyć będą osoby hospitalizowane z powodu choroby niedokrwiennej serca lub niewydolności serca lub po zabiegach rewaskularyzacji przezskórnej lub chirurgicznej tętnic wieńcowych w okresie co najmniej dwóch lat przed zgłoszeniem się do programu (okazanie przez uczestnika karty informacyjnej z leczenia szpitalnego) oraz osoby, u których zdiagnozowano jedną z wymienionych chorób układu krążenia, ale u których nie doszło jeszcze do incydentów, takich jak: ostry zespół wieńcowy, zaostrzenie niewydolności serca wymagające hospitalizacji i którzy nie byli poddawani zabiegom przezskórnej lub chirurgicznej rewaskularyzacji tętnic wieńcowych (zaświadczenie lekarza POZ/kardiologa lub kopia dokumentacji medycznej).

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Apostoła – fot. mat. pras.

Kompleksowa rehabilitacja, świadczona przez Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Apostoła przy ulicy mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 obejmuje: wizytę kwalifikującą do programu (konsultacja kardiologiczna z badaniem EKG, badaniami laboratoryjnymi, echo serca, testem wysiłkowym), poradę pielęgniarki/fizjoterapeuty, cykl porad dietetycznych, cykl porad psychologicznych i kontrolną wizytę lekarską. W ramach programu istnieje możliwość zwrotu poniesionych kosztów dojazdu, niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej.

W ramach projektu zaplanowano utworzenie dwóch grup wsparcia: dla palaczy oraz dla osób z nadwagą lub otyłością. – Grupa wsparcia dla palaczy dla ok. 57 osób i będzie obejmowała: 3 spotkania 45-minutowe w grupach maksymalnie dwudziestoosobowych w zakresie korzyści wynikających z rzucenia palenia tytoniu, technik motywacji, wsparcia grupy, prowadzone przez terapeutę. Z kolei grupa wsparcia dla osób z nadwagą lub otyłością dla ok. 114 osób będzie obejmowała: 3 spotkania 45-minutowe w grupach maksymalnie dwudziestoosobowych w zakresie korzyści wynikających z redukcji masy ciała, technik motywacji, wsparcia grupy, prowadzone przez psychologa – mówi Krzysztof Gryc.

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Apostoła – fot. mat. pras.

Jak wziąć udział w programie?

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców, spełniających powyższe warunki zachęcamy do kontaktu z Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Apostoła przy ulicy mjr H. Hubala-Dobrzańskiego 131 pod numerem telefonu 798 805 288 lub przez specjalny formularz na stronie internetowej placówki. Aktualnie trwają zapisy oraz kwalifikacja do programu. Planowany czas rozpoczęcia zajęć rehabilitacyjnych to sierpień 2021.

– Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie. Chcemy pomóc jak największej liczbie mieszkańców naszego województwa. Zdrowie jest jedno i trzeba o nie dbać, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Zapewniamy komfortowe warunki i wykwalifikowaną kadrę specjalistów, którzy będą czuwać nad stanem zdrowia naszych pacjentów – mówi Małgorzata Czapla, prezes zarządu Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Apostoła.

Przypomnijmy, że to kolejny już program realizowany przez sosnowieckie hospicjum. Obecnie realizowane są programy: „Niesprawność nie musi być barierą – kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+” oraz „Wspierająca opieka zdrowotna nad osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.