Od piątku, 3 kwietnia wprowadzone zostaną podwójne kursy autobusów na niektórych liniach, co pozwoli ograniczyć negatywne skutki decyzji dotyczącej dopuszczalnej liczby pasażerów wpuszczanych do pojazdów komunikacji miejskiej.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem rządu, od 25 marca w autobusach, tramwajach i trolejbusach może znajdować się jednocześnie tylu pasażerów, ile wynosi połowa dostępnych miejsc siedzących. Liczba pasażerów jest na bieżąco weryfikowana przez pracowników, którym zostało zlecone to zadanie.

Niestety, takie działanie utrudniło wielu osobom dojazd i powrót z pracy. Aby ograniczyć negatywne skutki rządowej decyzji Sosnowiec podwójne kursy autobusów na niektórych liniach.

„Podwójne” autobusy pojawią się na trasach już od 3 kwietnia, od pierwszych porannych kursów. – Dzięki wsparciu PKM-u Sosnowiec oraz współpracy ZTM-u udało nam się szybko zareagować na zgłaszane przez pasażerów sygnały dotyczące dużych problemów z dojazdem do pracy – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca

W największym stopniu zmiany dotyczą linii 160S, która obsługuje trasę Sosnowiec Urząd Miejski – Bobrek Inwestycyjna Pętla II, czyli miejsca, gdzie zlokalizowana jest największa strefa przemysłowa w Sosnowcu.

Podwójne kursy będą dotyczyły godzin dojazdów i powrotu z pracy. I tak z przystanku Sosnowiec Urząd Miasta dwa autobusy jednocześnie odjadą o godzinach: 5:20, 7:20, 9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 16:50, 17:50, 19:20 i 21:20. Z przystanku Bobrek Inwestycyjna Pętla II o godz.: 4:45, 6:15, 8:15, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 17:15, 18:15, 20:15 oraz 22:15.

Dodatkowe pojazdy PKM Sosnowiec wyruszą również do obsługi linii 18, która dowozi pracowników do Huty Katowice. Łącznie przewidziano 7 dodatkowych kursów. Kurs startuje z Katowic-Zawodzia, przez Mysłowice, Sosnowiec, by dojechać do huty Katowice w Dąbrowie Górniczej.

Pierwszym obsługiwanym w Sosnowcu przystankiem autobusu jadącego z Katowic jest Sosnowiec Modrzejów Rynek. Rozkładowe godziny odjazdu „podwójnych” autobusów tego przystanku to godzina: 5:11, 7:40, 13:11, 15:42. Z kolei spod huty dodatkowe autobusy w barwach PKM-u Sosnowiec wyruszą o godz.: 6:12, 11:43 i 14:14.

Ponadto, na prośbę pasażerów zmieniony zostanie tabor na dwóch innych liniach: 160 i 260. – Tam krótkie autobusy zostaną zastąpione przez przegubowe, co pozwoli na zabranie większej liczby osób – mówi prezydent Sosnowca.