W poniedziałek, 15 listopada odbyło się uroczyste otwarcie Powiatowego Centrum Usług Społecznych im. Św. Jana Pawła II w Będzinie. Celem projektu jest rozwijanie infrastruktury społecznej.

Inwestycja ma bardzo duże znaczenie społeczne, w szczególności dla beneficjentów pomocy udzielanej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, dla instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób niepełnosprawnych.

– Otwierany obiekt jest nowoczesny, bogato wyposażony i funkcjonalny. Bardzo się cieszę, że udało nam się zrealizować inwestycję. Nie są jednak najważniejsze wspaniałe wyposażenie i atrakcyjne pomieszczenia. Najistotniejsza jest idea niesienia pomocy – mówi Sebastian Szaleniec, starosta będziński.

Wieloaspektowe wsparcie

PCUS mieści się przy ul. Krakowskiej 11 w Będzinie. Obiekt zapewni wieloaspektowe wsparcie osób wykluczonych społecznie. Funkcjonować tu będzie także Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Beneficjenci inwestycji korzystać będą z powstałych tu mieszkań chronionych. Do ich dyspozycji jest również wyposażona w sprzęt multimedialny sala konferencyjna, w której prowadzone będą różnego rodzaju szkolenia i spotkania informacyjne.

Celem projektu jest rozwijanie infrastruktury społecznej, w której mieszkańcy powiatu będzińskiego będą mogli uzyskać szeroki i bezpośredni dostęp do wielu usług społecznych, dotychczas niezrealizowanych lub realizowanych w ograniczonym zakresie.

PCUS
PCUS już otwarty – fot. Powiat będziński

Szeroki zakres prac

Zakres przeprowadzonych prac obejmował w szczególności roboty rozbiórkowe i budowlane wewnątrz budynku oraz wykonanie niezbędnych instalacji: elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i odgromowej. Budynek został poddany termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła.

Ostatnim etapem prac było wyposażenie wnętrz. Zakupiono m.in. meble biurowe, konferencyjne, mieszkaniowe, kuchenne wraz z zabudowanym sprzętem AGD. Ponadto każde z mieszkań doposażono w pralkę, telewizor, kuchenkę mikrofalową, co da pełen komfort i samodzielność przyszłym mieszkańcom.

Powiat Będziński uzyskał dofinansowanie do projektu pod tytułem: „Rozwój mieszkalnictwa chronionego wraz z infrastrukturą usług społecznych na terenie Powiatu Będzińskiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi 3 124 666,91 zł, w tym dofinansowanie UE 2 573 674,63 zł oraz budżet państwa 302 785,25 zł.

CZYTAJ TAKŻE:

Prace przy CUS na ukończeniu. Wkrótce mieszkańcy będą mogli zobaczyć finalny efekt