30 kwietnia to ostatni dzień na złożenie do urzędu skarbowego rocznego rozliczenia PIT za 2018 rok. W tym roku to urząd skarbowy rozlicza większość podatników.

Wtorek, 30 kwietnia jest ostatnim dniem na rozliczenie podatków za 2018 rok. Po raz pierwszy, pracownicy urzędu skarbowego załatwili wszystko za nas. Jest to możliwe dzięki usłudze „Twój e-PIT”. Jest to system, który pozwala podatnikom sprawdzić swój e-PIT (chodzi o formularze PIT-37 i PIT-38).

Deklarację przygotuje w imieniu płatnika Krajowa Administracja Skarbowa na podstawie przesłanych do urzędów skarbowych przez płatników informacji PIT-11 oraz PIT-8C. Podatnik oszczędza czas i łatwiej rozlicza ulgi, ponieważ nie musi już dostarczać do urzędu skarbowego dokumentów, które potwierdzają prawo do skorzystania z odliczenia lub ulgi.

Podatnik, na portalu podatkowym, może sprawdzić lub zmienić swoje rozliczenie. Jeśli nie skorzysta z usługi i nie wyśle zeznania w usłudze Twój e-PIT, ani nie rozliczy się w żaden inny sposób, wówczas po 30. kwietnia przygotowane dla niego zeznanie zostanie automatycznie uznane za złożone.

Warto jednak sprawdzić przygotowanego PIT-a wcześniej, np. by dowiedzieć się o kwocie nadpłaty lub podatku do zapłaty. Można również zweryfikować lub uzupełnić zeznanie, np. gdy chcemy skorzystać z dodatkowych odliczeń i ulg podatkowych, zmienić adresata 1 proc. podatku lub przekazać go po raz pierwszy.

Jeśli z automatycznie zaakceptowanego zeznania podatkowego będzie wynikać niedopłata podatku – to podatnik do 31 maja otrzyma o tym informację z urzędu skarbowego. Będzie mieć 7 dni od dnia jej doręczenia, aby wpłacić kwotę niedopłaty na konto urzędu skarbowego. Jeśli zaś z zeznania będzie wynikać nadpłata podatku, to skrócony dla elektronicznych zeznań termin do zwrotu, wynoszący maksymalnie 45 dni, będzie liczony od 1 maja br.

Swoje zeznania podatkowe wciąż można składać w sposób tradycyjny, tj. w formie papierowej we wskazanym Urzędzie Skarbowym.