Kilka tysięcy odnawialnych źródeł ciepła i instalacji niskoemisyjnych zainstalują w swoich domach mieszkańcy zagłębiowskich miast. To wszystko dzięki otrzymanemu dofinansowaniu.

Dofinansowanie w ramach projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim” wspólnie otrzymały: Zawiercie, Szczekociny, Poręba, Łazy, Irządze oraz Sosnowiec. Cały projekt we wszystkich miastach i gminach obejmuje 2034 instalacje fotowoltaiczne, 1068 instalacji kolektorów, 250 pomp ciepła na cele CWU, 442 pomp ciepła na cele CWU i CO oraz 162 kotłów na biomasę. Cała wartość projektu zamknie się w kwocie 70 mln zł.

Każdy mieszkaniec wspomnianych sześciu gmin, który był zainteresowany udziałem w projekcie, mógł wziąć udział w jednym ze spotkań organizowanych na terenie miasta, w czasie których specjaliści wyjaśniali zasady i warunki jakie należało spełnić by uzyskać dofinansowanie na montaż instalacji. Efektem spotkań i rozmów jest właśnie podpisanie kilkuset umów.

Spośród wszystkich projektów, które uzyskały dofinansowanie najwięcej dotyczy instalacji fotowoltaicznych. Zainteresowaniem cieszyły się też instalacje kolektorów słonecznych. Nieco mniejszym instalacje kotłów na pellet. Umowy z wykonawcami już zostały podpisane i będą zrealizowane w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.