Od 1 marca podinsp. Tomasz Melaniuk pełni obowiązki pierwszego zastępcy komendanta miejskiego policji w Dąbrowie Górniczej.

Od 1 marca pełniącym obowiązki pierwszego zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej jest podinsp. Tomasz Melaniuk. Nowy wiceszef dąbrowskiego garnizonu dotychczas pełnił służbę na stanowisku komendanta komisariatu policji II w Zabrzu.

Podinsp. Tomasz Melaniuk ma 48 lat. Służbę w policji rozpoczął w 1994 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Tarnowskich Górach. Przez cztery lata pełnił służbę patrolową w kompanii pogotowia policyjnego i patrolowania KRP Tarnowskie Góry. Z początkiem kwietnia 1998 roku związał się z pionem kryminalnym tamtejszej jednostki. W 2006 roku delegowany do wydziału do walki z przestępczością samochodową KWP w Katowicach. Od 2008 do 2009 roku służył na stanowisku specjalisty wydziału kryminalnego KMP w Zabrzu, a następnie od sierpnia 2009 do końca 2010 roku obejmował stanowisko kierownika referatu ds. przestępczości nieletnich KMP w Zabrzu.

W marcu 2013 roku awansował na stanowisko zastępcy komendanta komisariatu policji III w Zabrzu. Od początku kwietnia 2016 roku przez 5 miesięcy pełnił obowiązki zastępcy komendanta komisariatu policji II w Zabrzu, a we wrześniu 2016 roku został komendantem tego komisariatu.