Sześć ofert wpłynęło w przetargu na przebudowę dróg i torowisk tramwajowych na odcinku od ul. Kasprzaka do granicy Dąbrowy Górniczej z Będzinem.

Zadanie podzielone jest na dwie części – od ul. Kasprzaka do al. Róź i od al. Róż do pętli przy Urzędzie Pracy. Chęć realizacji obu fragmentów zgłosiło sześciu tych samych wykonawców. Wszystkie oferty zostaną teraz ocenione pod kątem formalnym, a po tym wykonawcy których propozycje będą bez uchybień, przystąpią do aukcji elektronicznej.

Podczas licytacji elektronicznej wykonawcy zaoferują ostateczną cenę, za jaką mogą podjąć się tego zadania – będą stopniowo obniżać swoją propozycję wyjściową. Teraz ich oferty wahają się od ponad 84 mln zł do przeszło 160 mln zł (odcinek od Kasprzaka do al. Róż) i od 85 mln zł do prawie 172 zł (odcinek od al. Róż do pętli przy Urzędzie Pracy). Oprócz ceny, przy wyborze pod uwagę brane będzie także doświadczenie kierownika budowy, kierownika robót mostowych i elektrycznych – mówi Bartosz Matylewicz, naczelnik Wydziału Marki Miasta dąbrowskiego magistratu.

Wspólne przedsięwzięcie miasta i Tramwajów Śląskich obejmuje m.in. modernizację torów i trakcji elektrycznej, przebudowę jezdni, chodników i budowę dróg rowerowych. W efekcie inwestycji, część skrzyżowań będzie przebudowana na ronda, skorygowana zostanie lokalizacja przystanków, a niektóre z nich będą wspólne dla tramwajów i autobusów. Zlikwidowane zostaną kładki nad ul. Sobieskiego i wyznaczone będą przejścia przez jezdnię.

Co zrobi miasto, a co Tramwaje Śląskie?

Na odcinku Kasprzaka – al. Róż (Piłsudskiego, Królowej Jadwigi) po stronie Tramwajów Śląskich zadanie obejmuje przebudowę torowiska o długości ok. 2,6 km, przejazdów (poza skrzyżowaniami z ul. Majakowskiego i Tysiąclecia) i sieci trakcyjnej.

Po stronie miasta zadanie obejmuje m.in. budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej (chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, drogi dla rowerów oraz zieleńce), przebudowę oświetlenia drogowego, przebudowę skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Morcinka na rondo turbinowe, przebudowę pozostałych skrzyżowań i zjazdów, budowę zintegrowanego przystanku tramwajowo-autobusowego w miejscu istniejącego przystanku Gołonóg Manhattan, budowę przystanków Reden, Gołonóg Damel oraz Gołonóg Centrum, przebudowę przejścia podziemnego na Redenie, rozbiórkę konstrukcji przejścia podziemnego przy przystanku Gołonóg Damel oraz rozbiórkę konstrukcji przejścia podziemnego pomiędzy przystankiem Gołonóg Centrum a skrzyżowaniem ul. Piłsudskiego z ul. Kasprzaka.

Nowy układ drogowy w centrum Dąbrowy Górniczej – fot. UM Dąbrowa Górnicza

Na odcinku al. Róż – pętla przy Urzędzie Pracy (Królowej Jadwigi, Sobieskiego), po stronie Tramwajów Śląskich zadanie obejmuje przebudowę torowiska, pętli i sieci trakcyjnej.

Po stronie miasta zadanie obejmuje m.in. przebudowę ronda Merkury, budowę przystanków Dąbrowa Górnicza Huta Bankowa, Dąbrowa Górnicza Centrum oraz nowoprojektowanego przy CH Pogoria, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie CH Pogoria oraz przystanku Dąbrowa Górnicza Centrum, rozbiórkę konstrukcji przejścia podziemnego przy przystanku Dąbrowa Górnicza Huta Bankowa i kładki przy przystanku Dąbrowa Górnicza Sienkiewicza i przy CH Pogoria, a także przebudowę przejścia podziemnego w centrum i budowę zintegrowanego przystanku tramwajowo – autobusowego w miejscu istniejącego przystanku Dąbrowa Górnicza Aleja Róż.

Nowy układ drogowy w centrum Dąbrowy Górniczej – fot. UM Dąbrowa Górnicza

Planowana inwestycja to część szerszych działań w mieście, nastawionych na rozwój transportu publicznego i rozbudowę sieci dróg rowerowych. Dzięki temu autobus, tramwaj i rower przy poruszaniu się po mieście mają stać się alternatywą dla samochodu – podkreśla Bartosz Matylewicz.