We wrześniu i październiku odbędą się osiedlowe spotkania mieszkańców. Jest to akcja Dąbrowy Górniczej, która ma na celu uzyskanie informacji na temat problemów w okolicy.

Spotkania przybiorą formę warsztatów prowadzonych przez animatorów. Zgłaszane w ich trakcie uwagi i pomysły, uzupełnione indywidualnymi wywiadami z mieszkańcami, posłużą do przygotowania raportów otwarcia dla rad dzielnic.

Raporty będą stanowić materiał wyjściowy dla dzielnic i wkład do przyszłych dokumentów strategicznych miasta. Wyznaczą również priorytety dla poszczególnych dzielnic i osiedli w kolejnych edycjach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Prace nad raportami potrwają do końca tego roku i będą realizowane przez stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa w ramach projektu „Obywatelski raport z osiedli”.

W Dąbrowie Górniczej ma powstać 18 rad dzielnic. Tymi dzielnicami są: Mydlice, Śródmieście, Reden, Zielona-Pogoria, Gołonóg Północny, Gołonóg Południowy, Gołonóg Wschodni, Antoniów, Strzemieszyce Wielkie, Strzemieszyce Małe, Łosień, Łęka, Okradzionów, Błędów, Tucznawa-Bugaj-Sikorka, Ząbkowice, Ujejsce oraz Trzebiesławice.

Dąbrowianie mają wybierać do nich swoich przedstawicieli, którzy będą pełnić funkcje  społecznie. Zadaniem rad będzie zajęcie się organizacją i koordynacją przedsięwzięć lokalnych, a także umożliwienie mieszkańcom włączanie się w dzielnicowe przedsięwzięcia. Dalszymi obowiązkami są sprawy związane z rozwojem oświaty, sportu, rekreacji, kultury i komunikacji, ochroną środowiska i zdrowia, profilaktyką alkoholową i narkotykową, zagospodarowaniem przestrzennym.

Harmonogram spotkań:

21 września 2021 (wtorek):

 • Podlesie – Szkoła Podstawowa nr 8, budynek A, ul. Krasińskiego 34,
 • Łosień – Świetlica Środowiskowa, ul. Przedziałowa 1,
 • Okradzionów – Świetlica Środowiskowa, ul. Białej Przemszy 23.

22 września (środa):

 • Reden-Adamiecki – Klub Osiedlowy Helikon, ul. Wojska Polskiego 45,
 • Kasprzak – Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Tysiąclecia 25.

23 września (czwartek):

 • Kuźniczka Nowa – Świetlica Środowiskowa, ul. Kuźniczka Nowa 48.

27 września (poniedziałek:

 • Ujejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mieszka I 20,
 • Rudy – Świetlica Środowiskowa, ul. Rudy 13a,
 • Strzemieszyce Małe – Świetlica Środowiskowa, ul. Główna 61.

28 września (wtorek):

 • Aleje – Szkoła Podstawowa nr 8, budynek B, ul. Wyspiańskiego 1,
 • Manhattan – Szkoła Podstawowa nr 13, Aleja Józefa Piłsudskiego 24,
 • Zielona-Korzeniec-Dziewiąty – Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Konopnickiej 56,
 • Ząbkowice – Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2.

29 września (środa):

 • Brodway – Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Morcinka 4,
 • Mydlice Południowe – Klub Osiedlowy Krąg,  ul. Ludowa 19a,
 • Łęka – Świetlica Środowiskowa, ul. Przelotowa 185a,
 • Górka Gołonoska – Szkoła Podstawowa nr 18, al. Piłsudskiego 73.

30 września (czwartek):

 • Staszic -Szkoła Podstawowa nr 8, budynek A, ul. Krasińskiego 34,
 • Mydlice Północne – Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6A.

4 października (poniedziałek):

 • Śródmieście – Miejska Biblioteka Publiczna, Al. Kościuszki 25,
 • Marianki – Centrum Sportów Letnich i Wodnych, ul. Letnia 9,
 • Osiedle Młodych Hutników – Zespół Szkół Podstawowych nr 7, Al. Zwycięstwa 77,
 • Trzebiesławice – Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Uczniowska 24.

5 października (wtorek):

 • Stary Gołonóg – III Liceum Ogólnokształcące im. Gen. W. Andersa, ul. Prusa 3,
 • Ratanice – Centrum Sportów Letnich i Wodnych, ul. Letnia 9,
 • Tucznawa-Bugaj-Sikorka – Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Idzikowskiego 139,
 • Błędów – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Żołnierska 188,
 • Tworzeń – Szkoła Podstawowa nr  11, Al. Piłsudskiego 103.

6 października (środa):

 • Stara Dąbrowa – Muzeum Miejskie „Sztygarka”, ul. Legionów Polskich 69,
 • Gołonóg – Szkoła Podstawowa nr 18, al. Piłsudskiego 73,
 • Łęknice – Zespół Szkół nr 4, ul. Łęknice 35.

7 października (czwartek):

 • Strzemieszyce Wielkie – Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Ofiar Katynia 93,
 • Piekło – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”, ul. Jasna 29,
 • Łazy Błędowskie – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Żołnierska 188.