echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

W Będzinie powstanie nowy żłobek, w którym miasto zapewni opiekę dla 62 maluchów. Prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki otwartego konkursu w ramach programu „Maluch +” 2020. Wśród miast, które otrzymają rządowe dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jest Będzin.

– W ramach programu Maluch+ uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 1,55 mln zł na utworzenie nowej placówki i dodatkowo ponad 12 tys. zł na częściowe sfinansowanie jej bieżących wydatków – informuje Łukasz Komoniewski, prezydent Będzina. – Nowy żłobek powstanie w budynku byłego gimnazjum, w centrum miasta, przy ul. Sportowej 1. Prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku – dodaje.

Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);