echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Działkowcy w Dąbrowie Górniczej będą mogli ubiegać się o dotacje z budżetu miasta, m.in. na chodniki i oświetlenie. Uchwałę w tej sprawie jednogłośnie podjęli dąbrowscy radni.

W Dąbrowie Górniczej funkcjonuje 14 Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD). Są zrzeszone w Polskim Związku Działkowców albo funkcjonują jako samodzielne stowarzyszenia. Wkrótce będą mogły korzystać z dofinansowań, które pomogą im w rozwoju. Dotyczyć będzie to budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej, znajdującej się na częściach wspólnych, z których korzystają wszyscy działkowcy.

– Ta uchwała była oczekiwana przez mieszkańców. Zainteresowanie pozyskaniem dotacji pojawiało się m.in. podczas spotkań dotyczących budżetu partycypacyjnego. Przedstawiciele wielu ROD mają plany inwestycyjne, chcą wykonać chodniki, oświetlenie albo termomodernizację domu działkowca. Teraz będzie im łatwiej to zrealizować – podkreśla Robert Kazimirski, przewodniczący komisji budżetowej Rady Miejskiej.

W budżecie miasta na ten cel zostanie zabezpieczone 150 tys. zł. Jak podkreślają urzędnicy, dotacja będzie mogła pokryć 80 proc. kosztów planowanego przedsięwzięcia, proc. będą musiały stanowić środki własne ROD lub pozyskane przez nie z innych źródeł.

W porozumieniu z działkowcami

– ROD aktywnie tworzyły tę uchwałę. Projekt został przedyskutowany z działkowcami, a nie powstał zza urzędniczego biurka. Działkowcy wiedzą, na jakie wsparcie mogą liczyć i jak dzięki niemu układać swoje plany inwestycyjne – zaznacza Marcin Bazylak, prezydent miasta.

Jak mówi Magdalena Mike, pełnomocnik prezydenta Dąbrowy Górniczej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, spotkania z działkowcami rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku. – Odbyły się cztery takie spotkania, w czasie których wszyscy przedstawiciele ROD mogli przedstawić swoje pomysły i porozmawiać o zapisach uchwały – tłumaczy.

echo adrotate_group(8, 0, 0, 0);

Co ważne uchwała w tej sprawie została jednogłośnie przyjęta przez wszystkich dąbrowskich radnych. – Cieszę się, że ta sprawa została tak szybko załatwiona. Wiem, że działkowcy są zainteresowani pozyskaniem środków na rozwój – przyznaje radny Grzegorz Jaszczura.

Urzędnicy tłumaczą, że każdy z ROD będzie mógł ubiegać się o dotację raz na dwa lata. Wnioski będą przyjmowane do końca kwietnia. W marcu zostanie ustalony termin rozpoczęcia tegorocznego naboru.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);