Komenda Miejska Policja w Sosnowcu ma nowego zastępcę komendanta. Został nim podinsp. Mariusz Łabędzki.

Komendant sosnowieckiej policji insp. Dominik Łączyk ma nowego zastępcę. Został nim podinsp. Mariusz Łabędzki – dotychczasowy naczelnik Wydziału Prewencji tej jednostki.

Mariusz Łabędzki z Komendą Miejską Policji w Sosnowcu związany jest od początku swojej służby, czyli od blisko 28 lat. Zajmował w niej różne stanowiska przechodząc przez wszystkie szczeble policyjnej kariery. Pełnił służbę m. in komórkach kadrowych, prewencji, był również komendantem komisariatu IV w Sosnowcu, a przez sześć ostatnich lat kierował wydziałem prewencji.

Do zmian w kierownictwie doszło również w innych jednostkach. Siedmiu oficerów objęło stanowiska komendantów lub zastępców komendantów miejskich i powiatowych policji oraz zastępców szefów wydziałów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.