Gmina Bobrowniki otrzymała 14,5 mln złotych dofinansowania na realizację dwóch ważnych inwestycji. Już niebawem powstanie 8-oddziałowe przedszkole w Bobrownikach przy ul. Słowików oraz ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania i siecią wodociągową.

W tym roku rozpocznie się realizacja dwóch inwestycji o wartości ok. 20 mln zł z dofinansowaniem rządowym na poziomie 14,5 mln złotych. – Na każdym kroku realizuję złożone obietnice przedwyborcze. Robię to dla przyszłości naszej i przyszłych pokoleń. Uważam, że to dofinansowanie jest nagrodą dla nas wszystkich – mówi Małgorzata Bednarek, wójt gminy Bobrowniki.

Stacja uzdatniania wody

Gmina uniezależnia się od zewnętrznych dostawców wody pitnej, realizując nadrzędny cel gminy, jakim jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody oraz warunków sanitarnych. Obecnie gminna spółka Aquaplus realizuje potrzeby odbiorców dzięki pozyskiwaniu wody z ujęć własnych oraz z ujęć znajdujących się poza terenem gminy.

Z własnych ujęć wydobywane jest 11 proc. zapotrzebowania, a pozostałe 89 proc. pochodzi z zakupu od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej w Mierzęcicach i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach.

W przeciwieństwie do sąsiadów, gmina Bobrowniki jest uboga w źródła wód głębinowych o dobrych parametrach fizyczno-chemicznych. Już na wiosnę rozpocznie się budowa stacji uzdatniania wody w Rogoźniku. Powstanie ona przy istniejącej studni głębinowej nieopodal budowanej hali widowiskowo-sportowej.

Szacowany koszt tej inwestycji to ponad 5 mln zł. Źródło to zasili mieszkańców Bobrownik, Dobieszowic oraz Rogoźnika. Wydobyta na powierzchnię woda przejdzie proces uzdatniania, dzięki któremu zostanie pozbawiona szkodliwych dla zdrowia związków żelaza i manganu, a następnie doprowadzona do ponad 5 tys. mieszkańców.

– Inwestycja zakłada również zabudowę węzłów redukcyjnych umożliwiających podział na strefy wysokościowe, co jest niezwykle istotne z uwagi na topografię naszego terenu. Tym samym zlikwidujemy obecne problemy ciśnieniowe – tłumaczą przedstawiciele Urzędu Gminy w Bobrownikach.

Nowe przedszkole w Bobrownikach

Do końca 2022 roku w Bobrownikach ma powstać nowoczesne przedszkole publiczne. Poza jego budową planowane jest również zagospodarowanie terenu wokół inwestycji. Szacowany koszt przedsięwzięcia to blisko 13 mln zł i będzie to pierwszy nowy obiekt edukacyjny w gminie po 50 latach.

– Powstanie nowoczesnego przedszkola dla 200 dzieci ma ogromne znaczenie w podniesieniu jakości edukacji przedszkolnej. Należy pamiętać, że obecnie przedszkole w Bobrownikach zlokalizowane jest w budynku starych koszarów wojskowych z początku XX wieku i nie spełnia podstawowych norm bezpieczeństwa – mówią przedstawiciele gminy.

Nowy obiekt zostanie w 100 proc. dopasowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, a w założeniu prowadzone tam będą specjalistyczne zajęcia dodatkowe ukierunkowane na poprawę ich stanu rozwoju oraz zwiększające ich szanse edukacyjne. Budynek przedszkola będzie parterowy i wykonany tak, aby spełniał wszystkie wymogi i kryteria współczesnych standardów.

Przed rokiem 2012 gmina wykazywała duże deficyty w infrastrukturze wczesnoedukacyjnej. W ciągu ostatnich 8 lat otwarto cztery nowe oddziały przedszkolne i żłobek z 42 miejscami, ale nadal z roku na rok rośnie liczba dzieci oczekujących na przyjęcie do przedszkoli.

– Wielu z naszych małych mieszkańców uczęszcza do przedszkoli w miejscowościach ościennych. Przewiduje się, że nowo wybudowany obiekt pomieści 200 dzieci, co znacząco wpłynie na rozwój małych mieszkańców, a rodzicom pozwoli powrócić na rynek pracy – mówi Małgorzata Bednarek.