Policja z Jaworzna wraz z Urzędem Miejskim oraz Miejskim Zarządem Dróg i Mostów podjęli inicjatywę, by poprawić bezpieczeństwo pieszych na drogach. Efektem są namalowane na drodze napisy.

Genezą wspólnego projektu były zmiany przepisów ruchu drogowego. Dały one większe prawa pieszym, a na kierowców nałożyły nowe obowiązki. Z tego powodu policjanci z Jaworzna wraz z magistratem i MZDiM podjęli kroki, by uświadomić to niezorientowanym kierowcom.

Efektem działań było nocne malowanie w rejonach przejść dla pieszych. Pojawiły się tam napisy: „zwolnij”, „nie omijaj”, „ustąp pierwszeństwa”. Ich celem jest trafienie do świadomości kierowców, by ci zachowywali w tych miejscach szczególną ostrożność.

W najbliższym czasie podobne komunikaty trafią na przejścia, jednak po stronie dla pieszych. Będą one przypominały niezmotoryzowanym, że ich także tyczą nowe przepisy, jak choćby zakaz używania telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię.