Od 11 maja w Będzinie funkcjonują przedszkola miejskie i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, jednak frekwencja w nich jest niska, niższa od deklarowanej. Podobnie jest w innych zagłębiowskich miastach.

Jednym z etapów znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 było umożliwienie otwarcia żłobków i przedszkoli. Decyzja w tej kwestii należała do samorządów, które najpierw chciały odpowiednio się przygotować do tego dnia. Władze Będzina podjęły decyzję o wznowieniu działalności przedszkoli z dniem 18 maja.

Dotychczasowa frekwencja w będzińskich placówkach była bardzo niska i wynosiła ok. 5 proc. – Dziękujemy rodzicom za zrozumienie i przypominamy, że zagrożenie epidemiczne jeszcze nie minęło. Rodzice w dalszym ciągu mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego proponowanego przez ZUS – mówią przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Będzinie.

Warto podkreślić, że dla dzieci, których rodzice muszą wrócić do pracy, zorganizowano opiekę z zachowaniem najwyższych środków bezpieczeństwa zgodnych z zaleceniami sanepidu oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dzieci przebywają w kilkuosobowych grupach, zapewniono im minimalną przestrzeń do wypoczynku i zabawy wynoszącą 4 m2 na jedno dziecko.

Żłobki otwarte w późniejszym czasie

Będzińskie żłobki pozostają zamknięte do 22 maja. Po konsultacjach dyrektorów z rodzicami, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo maluchów, wydłużono zawieszenie pracy placówek.

0d 18 maja, za zgodą rodziców, istnieje możliwość skorzystania na terenie przedszkola lub szkoły z indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla dzieci i uczniów posiadających wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przywrócono także możliwość organizacji bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ponadto, zgodnie z decyzją rządu, możliwe są zajęcia pozaszkolne prowadzone w określonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Zdrowia reżimie sanitarnym przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Będzinie w zamkniętych obiektach sportowych w placówkach oświatowych.

We wszystkich prowadzonych przez miasto szkołach podstawowych kontynuowane jest zdalne kształcenie. – Przygotowujemy się do organizacji od 25 maja br. zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III, uwzględniając zalecenia GIZ, MZ i MEN – podkreślają będzińscy urzędnicy.

Niska frekwencja w innych miastach

Podobna sytuacja była również w sosnowieckich przedszkolach i żłobku. Pomimo wcześniejszych deklaracji niewielu rodziców zdecydowało się skorzystać z tej możliwości. Ostatecznie, w 8 przedszkolach nie pojawiło się żadne dziecko.

Warto przypomnieć, że część placówek na terenie Zagłębia Dąbrowskiego swoją pracę wznowi dopiero w poniedziałek, 25 maja. Taka sytuacja ma miejsce m.in. w Zawierciu, Siewierzu czy Wojkowicach.