We wtorek, 13 czerwca rusza nabór uzupełniający do przedszkoli miejskich. Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolnych 2017/2018 będzie odbywać się za pomocą systemu elektronicznego. Wnioski o przyjęcie można składać do 19 czerwca.

Rusza nabór uzupełniający do przedszkoli miejskich. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od dnia 13 czerwca 2017 r. od godz. 12.00. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać w przedszkolach (pierwszego wyboru) w godzinach funkcjonowania placówki od dnia 13 czerwca br. do dnia 19 czerwca br. do godz. 17.00.

Rodzice/opiekunowie prawni niemający dostępu do internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru o pomoc w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez pracownika przedszkola.

W rekrutacji będą mogły wziąć udział również dzieci 2,5 letnie oraz dzieci z poza gminy Sosnowiec. W etapie uzupełniającym zostanie uruchomionych ponad 500 miejsc w 34 publicznych przedszkolach.

Zasady naboru

Według kryteriów, ustalonych przez ministerstwo, w pierwszej kolejności miejsce dostaje dziecko: z rodziny wielodzietnej (z minimum dwójką rodzeństwa), niepełnosprawne, z niepełnosprawną matką lub ojcem, bratem lub siostrą, z rodziny zastępczej, wychowywane przez samotnych rodziców. Dzieciom spełniającym któreś z tych kryteriów przyznawane jest 100 punktów.

Podjęta przez radę miasta uchwała przewiduje kilka kryteriów, na podstawie których dzieciom podczas rekrutacji przyznawane są punkty. Ich łączna suma decyduje potem, czy maluch dostanie się do wybranej placówki.

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się 21 czerwca o godz. 15:00.