We wtorek, 18 kwietnia rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wnioski o przyjęcie można składać do 28 kwietnia br.

We wtorek, o godz. 15:00 rusza rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 będzie odbywać się za pomocą systemu elektronicznego od dnia 18 kwietnia 2017 r.

– W Sosnowcu nabór do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 będzie prowadzony w 39 miejskich przedszkolach – mówią przedstawiciele biura prasowego sosnowieckiego magistratu.

Zasady naboru

Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej wniosek i po podpisaniu składają go tylko w jednej placówce, tzw. pierwszego wyboru (wskazana w karcie jako pierwsza) wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli miejskich mogą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

Opiekunowie niemający dostępu do internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru o pomoc w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez pracownika przedszkola.

Według kryteriów, ustalonych przez ministerstwo, w pierwszej kolejności miejsce dostaje dziecko: z rodziny wielodzietnej (z minimum dwójką rodzeństwa), niepełnosprawne, z niepełnosprawną matką lub ojcem, bratem lub siostrą, z rodziny zastępczej, wychowywane przez samotnych rodziców. Dzieciom spełniającym któreś z tych kryteriów przyznawane jest 100 punktów.

Oprócz kryteriów ministerstwa o przyjęciu dziecka od przedszkola decydują kryteria ustalane przez samorządowców. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy.

Jeżeli kandydatów jest więcej niż miejsc, w pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę łącznie kryteria wynikające z ustawy. Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędne wyniki lub przedszkole ma jeszcze wolne miejsca, przeprowadza się drugi etap rekrutacji – według kryteriów ustalonych przez gminę.

Podjęta przez radę miasta uchwała przewiduje kilka kryteriów, na podstawie których dzieciom podczas rekrutacji przyznawane są punkty. Ich łączna suma decyduje potem, czy maluch dostanie się do wybranej placówki.

Co z sześciolatkami?

W tym roku oprócz tego, że miasto musi zapewnić miejsca w przedszkolach wszystkim trzy-, cztero- i pięciolatkom, to rodzice sześciolatków wciąż mają prawo zdecydować czy posłać pociechę do podstawówki, czy zostawić ją w zerówce.

Sześciolatek na wniosek rodziców zostanie przyjęty do klasy pierwszej szkoły podstawowej pod warunkiem, że w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczał do przedszkola. W przeciwnym wypadku, potrzebna będzie opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia przez niego nauki w szkole podstawowej.

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się w maju i czerwcu.