W Zawierciu zorganizowano konsultacje społeczne podczas których prezydent rozmawiał z młodzieżą na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej.

W trakcie konsultacji przedstawiciele zawierciańskich szkół mogli wypowiedzieć się na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej, o tym co im się nie podoba i co chętnie by zmienili.

– Tymi konsultacjami chcemy pokazać, że otwieramy drzwi do urzędu dla wszystkich mieszkańców. Czas na realne konsultacje z mieszkańcami – tłumaczy Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia.

Podczas spotkania, młodzi mieszkańcy wskazali na problemy, mocne i słabe strony Zakładu Komunikacji Miejskiej. W trakcje dyskusji podjęli też temat perspektyw rozwoju. Mówili o tym, co należy niezwłocznie poprawić lub zmienić.

Efektem spotkania są konkretne postulaty młodzieży, które zostały przekazane obecnemu na spotkaniu Prezesowi ZKM, Markowi Ciepajowi.

Było to pierwsze z cyklu spotkań, które mają na celu zaktywizowanie mieszkańców i reagowanie na wszystkie problemy.

– Chodzi nam o to, aby mądre zmiany wprowadzać w Zawierciu w sposób przemyślany, w porozumieniu z mieszkańcami. Zawiercian chcemy traktować w partnerski sposób, na równych zasadach. Tak będziemy osiągać najlepsze efekty! To tylko jedno z przedsięwzięć, które będziemy realizować na rzecz mieszkańców – podkreśla prezydent.