Po dwóch latach kompleksowej modernizacji budynku oraz wyposażeniu go w odpowiedni sprzęt i meble, w mieszaniu chronionym w Psarach pojawili się pierwsi lokatorzy.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wcześniej pozyskanym środkom na modernizację, remont i wyposażenie obiektu. – Bardzo się cieszę, że symbolicznie otwarliśmy 3 mieszkania chronione. Budynek po byłej szkole w Goląszy Górnej przez wiele lat stał niewykorzystany. Dzięki pozyskanym przez nas dotacjom na ponad 2 mln zł, udało się go kompletnie wyremontować i przywrócić do życia. Wierzę, że lokatorzy naszych mieszkań chronionych znajdą w nim bezpieczny i przytulny dom – mówi Tomasz Sadłoń, wójt gminy Psary.

Mieszkanie chronione wspierane przeznaczone jest dla 3 mieszkańców gminy, będących w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych lub osób w podeszłym wieku, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagających jeszcze usług świadczonych całodobowo w domach opieki. Możliwość przebywania w tego typu mieszkaniach daje szansę osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym na poprawę funkcjonowania w społeczeństwie.

Mieszkanie chronione - fot. Gmina Psary
Mieszkanie chronione – fot. Gmina Psary

Mieszkańcy w trakcie pobytu w mieszkaniu chronionym otrzymają niezbędną pomoc, która realizowana będzie na wielu płaszczyznach. Nabyte w ten sposób umiejętności pozwolą na usamodzielnienie się osób objętych projektem i ułatwią im w przyszłości samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym. Istotnym elementem do osiągnięcia tego celu, będą również indywidualnie dobrane zajęcia prowadzone przez psychologa lub wykwalifikowanego pedagoga, które pomogą lokatorom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.