echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

W poniedziałek, 11 maja Miejska Biblioteka w Sosnowcu ponownie otwiera swe podwoje dla czytelników. Na odwiedzających czekać będzie sporo zmian.

W związku z trwającą pandemią działalność biblioteki zostanie znacząco ograniczona. Niezbędne jest także wprowadzenie licznych obostrzeń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno czytelnikom, jak i pracownikom placówek bibliotecznych.

Podczas stanu epidemii w Polsce biblioteka pracować będzie w zmienionych godzinach, tj. od poniedziałku do piątku od 8 do 20, natomiast w soboty wszystkie placówki sieci bibliotecznej będą zamknięte do odwołania. Ponadto, do odwołania pozostają zamknięte czytelnie naukowe, czytelnie internetowe i czytelnie prasy, a w Zagłębiowskiej Mediatece pozostają zamknięte również agendy multimedialne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Pracownicy podkreślają, że preferowane jest zamawianie materiałów bibliotecznych online za pomocą katalogu bibliotecznego. W Zagłębiowskiej Mediatece można także zamówić materiały telefonicznie (tel. 574 480 779 – zamówienie dotyczy tylko zbiorów Mediateki). Zamówione materiały biblioteczne należy odebrać w wypożyczalni dla dorosłych.

Wstrzymane są wszystkie rezerwacje materiałów bibliotecznych. Natomiast, aktualne wypożyczenia zostały przedłużone do 30 czerwca, a kary za okres 12.03 – 30.06. nie będą naliczane.

Zagłębiowska Mediateka - fot. MC
Zagłębiowska Mediateka – fot. MC

Biblioteka pośredniczy w usłudze IBUK LIBRA (wypożyczenia e-booków). Czytelnik po kontakcie mailowym, telefonicznym lub osobistym z pracownikiem dowolnej placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej otrzymuje PIN. Do weryfikacji wymagane jest podanie nr pesel lub nr karty bibliotecznej.

echo adrotate_group(8, 0, 0, 0);

Warto również zaznaczyć, że Zagłębiowska Mediateka świadczy bezpłatną usługę „Skan na e-mail”. Zamówienia należy składać na adres: informatorium@biblioteka.sosnowiec.pl. Przygotowywane są skany wybranego materiału z zasobów bibliotecznych do 20 stron (możliwość negocjacji w uzasadnionych przypadkach).

Działalność kulturalna biblioteki będzie odbywać się online, za pośrednictwem platform, tj.: Zdalna Kultura na stronie internetowej miasta i instytucji oraz portalach społecznościowych.

Nowe zasady bezpieczeństwa

Do Zagłębiowskiej Mediateki i wszystkich placówek bibliotecznych na terenie miasta należy wchodzić pojedynczo. Jednak w zależności od lokalu bibliotecznego ustala się indywidualne rozwiązania dotyczące liczby czytelników mogących jednocześnie przebywać w danej placówce bibliotecznej (od 1 do 10 osób).

Czytelnicy obsługiwani będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Bibliotekarze podczas obsługi czytelników są zabezpieczeni w maseczki/przyłbice i rękawiczki ochronne, ponadto stosują płyn do dezynfekcji rąk i płyn do dezynfekcji powierzchni lad bibliotecznych.

Natomiast czytelnicy oczekujący na zewnątrz placówki oraz będący we wnętrzach biblioteki zobowiązani są do utrzymania dystansu minimum 2 metrów. Na terenie biblioteki należy poruszać się w jednorazowych rękawiczkach oraz w maseczkach ochronnych/chustach zakrywających usta i nos. Osoby bez obowiązkowej maseczki ochronnej lub chusty nie zostaną wpuszczone na teren placówki.

Maseczka ochronna - fot. Anna Shvets/Pexels
Maseczka ochronna – fot. Anna Shvets/Pexels

Poza kolejnością obsługiwane będą kobiety w widocznej ciąży, osoby ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Osoby poniżej 13. roku życia mogą przebywać w bibliotece tylko z osobą dorosłą.

Czytelnicy Zagłębiowskiej Mediateki zwracający materiały biblioteczne zobowiązani są do korzystania z wyznaczonego stanowiska zwrotu książek bądź wrzutni. W placówce preferowane jest korzystanie z książkomatu (książki i audiobooki).

Co istotne, wszystkie materiały biblioteczne po zwrocie przez czytelników podlegają 10-dniowej kwarantannie, po jej zakończeniu materiały wracają na półkę gotowe do ponownego wypożyczenia.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);