W środę, 21 listopada w Dąbrowie Górniczej odbyła się inauguracyjna sesja rady miejskiej. Ślubowanie złożył również nowy prezydent Marcin Bazylak, który zrezygnował z członkostwa w SLD. – Bezpartyjność pozwoli mi lepiej budować zgodę wśród mieszkańców. Jednakże pozostaje człowiekiem o lewicowych poglądach – podkreślił.

Podczas uroczystej sesji rady miejskiej ślubowanie złożyło 25 radnych wybranych na nową pięcioletnią kadencję. W trakcie posiedzenia oficjalną nominację na urząd prezydenta Dąbrowy Górniczej odebrał również Marcin Bazylak.

– Zależy mi na tym, żeby Dąbrowa nadal rozwijała się jako miasto obywatelskie i aktywne. Dołożę wszelkich starań, by dąbrowianie mieli wpływ na miasto, ponieważ uważam, że aktywność obywatelska jest wielką szansą na zatrzymanie w Dąbrowie młodzieży i ściągniecie do miasta nowych mieszkańców. Po drugie, Dąbrowa Górnicza musi być zdrowa, dlatego już teraz zapowiadam, że moje pierwsze decyzje będą dotyczyły właśnie tego obszaru. Jednocześnie do wszystkich dąbrowian kieruję prośbę: wspólnie zbudujmy samorząd otwarty, i oparty na dialogu. Jestem na to w pełni gotowy – podkreślił w swoim pierwszym oficjalnym wystąpieniu Marcin Bazylak, prezydent miasta.

Nowy prezydent przedstawił także swoich najbliższych współpracowników. Jego pierwszym zastępcą został Damian Rutkowski, od lat związany z dąbrowskim samorządem, ostatnio jako wiceprezydent. Wiceprezydentem będzie też Bożena Borowiec, która posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu jednostkami pomocy społecznej. Ostatnio pełniła funkcję dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Marcin Bazylak w I kwartale 2019 roku planuje powołać zastępcę odpowiedzialnego za obszary innowacji i rozwój. Do tego czasu mają być też określone sposoby, w jaki będą realizowane poszczególne polityki miejskie.

– Chodzi o wyraźne określenie priorytetów, skonkretyzowanie celów i dostosowanie struktur całego miasta do wyzwań, które przed nami stoją – stwierdził nowy prezydent.

Marcin Bazylak zrezygnował także z członkostwa w Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

– Bezpartyjność pozwoli lepiej budować zgodę wśród mieszkańców. Pozostaje jednak człowiekiem o lewicowych przekonaniach – mówił.

Warto również dodać, że przewodniczącą rady miejskiej ponownie została Agnieszka Pasternak.