Czteroosobowa rodzina z Sosnowca została objęta nadzorem biernym ze względu na zagrożenie zarażeniem wirusem z Chin tzw. koronawirusem.

Jak przekazał w piątek, 31 stycznia, podczas konferencji inspektor sanitarny lekarz medycyny Zbigniewa Cebo, czteroosobowa rodzina z Sosnowca, lecąca z Dubaju do Katowic, podróżowała a pokładzie z kobietą z Chin, która w trakcie podróży uskarżała się na zły stan zdrowia.

Aby wykluczyć zakażenie koronawirusem rodzina objęta została nadzorem biernym, w ramach którego nie są podejmowane żadne akcje medyczne, a jedynie zbierane są informacje o objawach, samopoczuciu oraz ewentualnym pogorszeniu się stanu zdrowia. Obecnie, nie zanotowano u nich podejrzanych objawów.

Warto podkreślić, że każda osoba przybywająca do Polski z rejonu zagrożonego koronawirusem otrzymuje kartę lokalizacji pasażera, która umożliwia pozyskanie dokładnych informacji na temat przebiegu podróży pasażera oraz jego obecne miejsce zamieszkania.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sosnowcu informuje i przypomina, że koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

Okres wylęgania wirusa może trwać do 14 dni. Najczęściej 5-6 dni. W tym czasie podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka powinien obserwować swój stan zdrowia. W przypadku pojawienia się symptomów takich jak: gorączka powyżej 38 stopni, kaszel czy duszność podróżny powinien skontaktować się z lekarzem, który poinstruuje go o dalszych działaniach. Według aktualnej wiedzy nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z Chin.