Kontynuacja budowy kanalizacji w Łazach, rewitalizacja części miasta oraz wydatki na szkolnictwo, remonty i drogi – to inwestycyjne plany władz miasta na 2017 rok.

Radni przyjęli budżet na 2017 rok. Wydatki oszacowano na ponad 57 milionów złotych, a dochody na niespełna 57 milionów.

Najpoważniejszą inwestycją będzie kontynuacja budowy kanalizacji w mieście.

– To blisko 20 milionów złotych – podkreśla Maciej Kaczyński, burmistrz Łaz. – To jeden z najpoważniejszych projektów w mieście zapoczątkowany budową nowej oczyszczalni i pierwszych odcinków sieci kanalizacyjnej w 2010 roku – dodaje.

Kolejna z inwestycji to rewitalizacja zachodniej części miasta.

– Powstanie tutaj przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej było długo oczekiwane przez mieszkańców i szeroko konsultowane. Zakończenie tych prac planujmy w 2018 rok – dodaje Kaczyński.

Warto dodać, że prace w zachodniej części miasta będą uzupełnieniem rewitalizacji centrum miasta, które zakończono w 2013 roku.

W tym roku samorząd chce także sfinansować m.in. remont ośrodka zdrowia w Niegowonicach, prace w świetlicach w poszczególnych sołectwach. Zaplanowano również budowę i remonty dróg gminnych. Poważnym wydatkiem będą także nakłady na oświatę i jej utrzymanie.

Jak zapowiadają urzędnicy, zaplanowane w tym roku inwestycje częściowo będą finansowane ze środków unijnych, głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego. – Mam nadzieję, że konkursy w ramach RPO ruszą w odpowiednim tempie i nasze inwestycje będą realizowane – zaznacza burmistrz Maciej Kaczyński.

Jak podkreśla burmistrz Kaczyński, co roku budżet Łaz zwiększa się. W 2016 roku wydatki i przychody w budżecie oszacowano odpowiednio na ponad 50 milionów i 46 milionów złotych. W 2015 roku było to 46 mln zł (wydatki) i ponad 44 mln zł (wpływy).