W ciągu kilku miesięcy, w kolejnych dzielnicach Będzina zrealizowane zostaną kluczowe inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne.

Na ujęciu wody w Małobądzu rozpocznie się budowa stacji zmiękczania wody. W ulicy Orlej i ostatnim fragmencie ulicy Wilczej zbudowana zostanie sieć wodociągowa, a na osiedlu Ksawera (ulice Wąska i Środkowa oraz część ulicy Staszica) oraz w ulicy Partyzantów powstanie sieć wodno-kanalizacyjna wraz z przyłączami.

W planach jest również opracowanie projektów budowy sieci wodociągowych wraz z przyłączami na osiedlu Syberka (obejmujące ulice Bilika, Śmigielskiego, Powstańców Śląskich, Skalskiego, Sznajdera i Rewolucjonistów), a także ulicach Świętego Brata Alberta, 1 Maja i Kołłątaja (na odcinku od ul. R. Luksemburg do ul. Cz. Miłosza). Dodatkowo opracowana zostanie opinia techniczno-ekonomiczna dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Odkrywkowej.