Zakończyły się dwie ważne inwestycje prowadzone przez Sosnowieckie Wodociągi, dzięki którym mieszkańcy będą mogli korzystać z wody lepszej jakości. Wpłynie to także na wyższą bezawaryjność.

Pierwsza z inwestycji dotyczy dzielnicy Milowice, gdzie przebudowano sieć wodociągową. Warte ponad 2 mln zł prace prowadzone były w okolicach ulicy Baczyńskiego, przy granicy z Katowicami, a następnie przebiegały wzdłuż Brynicy, aż do schroniska dla zwierząt w Katowicach.

W stolicy województwa śląskiego prace toczyły się w rejonie centrum handlowego przy ul. Milowickiej w Katowicach. Właśnie w tym rejonie znajduje się ujęcie wody pitnej, trafiającej do mieszkańców Milowic. Dzięki przebudowie sieci wodociągowej dostarczana do domów woda jest lepszej jakości.

Druga inwestycja to prowadzona przez ostatnie trzy miesiące renowacja kanalizacji w rejonie ulicy Ostrogórskiej, 1 Maja i Piłsudskiego. Prace w tym rejonie prowadzone były metodą bezwykopową.

Polegały one na włożeniu specjalnego rękawa do istniejącej sieci. Po nadmuchaniu rękaw przyjmuje kształt rury, wypełnia kanalizację, przylegając do ścian. To sprawia, że kanalizacja jest uszczelniona i jak nowa. Koszt renowacji blisko 700-metrów sieci wyniósł ok. 1,8 mln zł.