Podobnie jak w minionych latach, tegoroczne decyzje w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego mieszkańcom Dąbrowy Górniczej dostarczą gońcy.

W miasto wyruszyło 10 gońców, w lutym dołączy do nich jeszcze jeden. Przyniosą dąbrowianom decyzje podatkowe – łącznie będzie ich ponad 60 tysięcy. Każdy goniec posiada imienne upoważnienie i identyfikator. Co bardzo ważne, gońcy nie pobierają od mieszkańców pieniędzy. Te należy wpłacić na podany w decyzji indywidualny numer konta bankowego.

Jeśli gońcy nie zastaną adresata, zostawią awizo. Wówczas przesyłkę będzie można odebrać w ciągu 14 dni w Urzędzie Miejskim.

Kiedy i jak płacimy podatki?

Termin uregulowania płatności zależy od kwoty. Należność do 100 zł trzeba wpłacić jednorazowo do 15 marca. Wyższe można opłacić w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Opłatę najwygodniej zrobić przelewem. We wpłatomacie w Urzędzie Miejskim podatki można opłacić kartą albo gotówką. Na terenach zielonych wpłaty przyjmować będą również inkasenci.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych to bardzo ważna część budżetu miasta. W finansowym planie na ten rok założono, że wyniosą ponad 273,6 mln. Stanowią zatem niemal 30% wszystkich dochodów, szacowanych na 933 mln zł.