Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Będzinie zdecydowano o nowej lokalizacji filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Będzinie, która znajdzie się w zabytkowej przestrzeni dworca.

W Będzinie powstanie nowa filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego – Filia nr 3 Dworzec. Nowa lokalizacja ma pomóc na nowo zagospodarować pustą od dłuższego czasu zabytkową przestrzeń dworca.

Powołanie Filii nr 3 Dworzec zlokalizowanej przy placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3 pozwoli na ożywienie kulturalne śródmieścia Będzina. Mieszkańcy tej części miasta będą mieli ułatwiony dostęp do księgozbioru, jak również do skorzystania z proponowanej oferty biblioteki o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i informacyjnym.

Mieszkańcy zwracają uwagę, że przy okazji warto zadbać o powstanie punktów gastronomicznych w tym miejscu oraz innych lokali z ofertą kulturalno-oświatową, co pozwoli na ożywienie tej części miasta.