Od września w dwóch obiektach Muzeum Zagłębia można oglądać prace Eugeniusza Gerlacha, które oferują odbiorcom spójną wizję malarskiego świata.

Eugeniusz Gerlach jest absolwentem Wydziału Malarstwa i Grafiki krakowskiej ASP (1966). Od roku 1966 należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. W swoim dorobku ma ponad 50 wystaw indywidualnych oraz około 70 wystaw zbiorowych. Jego obrazy można zobaczyć w wielu muzeach w kraju i za granicą, m.in. w Kanadzie, USA, Francji, Niemczech czy Austrii.

Gerlach należy do artystów, których twórczość zwykło się określać mianem „osobnej”. Świadomie pozostając obok aktualnych trendów, kontynuuje i rozwija kierunek obrany na początku drogi artystycznej, oferując odbiorcy spójną wizję malarskiego świata.

Źródłem inspiracji w pracach artysty jest sama natura ze swoim bogactwem barw. W jego abstrakcyjnych dziełach odnajdziemy także wszystkie klasyczne tematy malarskie: pejzaż, martwą naturę, akt, portret i sceny rodzajowe.

Artysta nawiązuje dialog z największymi osiągnięciami sztuki początków XX wieku, testuje możliwości warsztatu, prowadzi rodzaj praktycznej teorii sztuki przy jednoczesnym zachowaniu ciężaru materii malarskiej, bo też formalne zagadnienia komponowania przestrzeni zdają się pełnić tutaj rolę pierwszoplanową.

Jego obrazy najczęściej wybiegają w kierunku abstrakcji, ale zatrzymują się na jej progu. Tutaj eksperymenty kompozycyjne ujęte zostają w szlachetną i harmonijną strukturę. To rytm linii i sprzymierzony z nim nieomal muzycznie dialog barw sprawiają, że wrażenie chaosu ustępuje miejsca ładowi i jakiejś zdumiewającej konieczności.