echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

We wtorek, 25 maja ósmoklasiści przystąpią do egzaminu, który zostanie przeprowadzony w reżimie sanitarnym. Pierwszego dnia uczniowie zmierzą się z językiem polskim.

O godz. 9:00 rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty, który kończy pewien etap w życiu i równocześnie rozpoczyna kolejny. Trzydniowy maraton rozpocznie egzamin z języka polskiego. W tym roku, do egzaminu przystąpi 360 tys. uczniów szkół podstawowych z 12,7 szkół w całym kraju.

Drugiego dnia, czyli w środę, uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki, a w czwartek odbędzie się egzamin z języka obcego. Największa grupa ósmoklasistów – 96,66 proc. – zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki.

Egzamin ósmoklasisty 2021 – arkusz egzaminacyjny z języka polskiego

Zmiany na egzaminie

W związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia przez wiele miesięcy edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r. W arkuszach egzaminacyjnych znajdzie się mniejsza ilość zadań, a czas na ich rozwiązanie będzie taki sam jak w 2019 i 2020 r. Ponadto, znajdzie się mniejsza ilość zadań otwartych.

Egzamin w reżimie sanitarnym

Egzamin ósmoklasisty, podobnie jak tegoroczne matury, przeprowadzony zostanie w reżimie sanitarnym. Do głównych zaleceń należy zachowanie odstępu, przebywanie w maseczkach ochronnych na terenie szkoły czy zadbanie o dezynfekcję rąk.

echo adrotate_group(8, 0, 0, 0);

Według wytycznych na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (własnego długopisu, ołówka) oraz linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);