W piątek, 17 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o drugim przypadku wariantu Omicron w Polsce. Został on wykryty w Laboratorium Gyncentrum w Sosnowcu, a dotyczy 3-letniej dziewczynki w Warszawie.

Laboratorium Genetyczne Gyncentrum z Sosnowca potwierdziło wykrycie wariantu Omikron SARS-Cov-2 u 3-letniej dziewczynki z Warszawy.

– Próbka została pobrana 14 grudnia. Dzięki zastosowaniu najnowszych metod sekwencjonowania wynik byliśmy w stanie uzyskać bardzo szybko, bo w ciągu dwóch dni. Szybka weryfikacja wariantów jest niezwykle ważna ze względu na możliwość natychmiastowego przeprowadzenia dochodzenia epidemicznego i ograniczenia dalszej transmisji – mówi dr Emilia Morawiec, zastępca kierownika laboratorium Gyncentrum.

Do oznaczenia wariantu zastosowano najnowszą kombinację starterów, co pozwoliło również ustalić, że wykryty przez Gyncentrum Omicron jest wariantem z gałęzi brytyjskiej (BA.1).

– Od początku pandemii obserwujemy, że warianty występujące w Polsce napływają z gałęzi brytyjskiej – tłumaczy dr Morawiec. – Wynika to m.in. z dużej mobilności pomiędzy krajami. Śledząc obecną sytuację, jaka ma miejsce w Wielkiej Brytanii, można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć dalszy rozwój sytuacji epidemicznej w Polsce – dodaje.