Nie jest Ci obojętny los osób niepełnosprawnych? Zgłoś się do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej. Trwa właśnie nabór.

W związku z kończącą się kadencją Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, prezydent Marcin Bazylak ogłosił nabór kandydatów do nowej Rady. Zgłaszać się mogą przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządu terytorialnego.

Rada do spraw osób niepełnosprawnych to organ opiniodawczo-doradczy. Do jej zadań należny m.in. inicjowanie działań dotyczących integracji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych, a także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Do jej kompetencji należy też ocena realizacji przyjętych rozwiązań.

Nabór kandydatów trwa do 9 grudnia.