Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej otrzyma ponad 5 milionów złotych od miasta na zakup sprzętu podnoszącego jakość i komfort usług medycznych.

Dzięki podjętej niedawno decyzji Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej, Zagłębiowskie Centrum Onkologii otrzyma prawie 5,2 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu ratującego zdrowie i życie mieszkańców. Dotacja ta zostanie przeznaczona m.in.: na nowy tomograf komputerowy, aparat RTG, specjalistyczny detektor promieniowania, dostosowanie pomieszczeń, a także kompleksową modernizację infrastruktury komputerowej w szpitalu. To inwestycje, które znacząco podnoszą jakość i dostępność świadczeń medycznych w dąbrowskim szpitalu.

– Jako kluczowa placówka medyczna w regionie, cieszymy się, że trafią do nas środki na zakup potrzebnego wyposażenia, takiego jak tomograf czy aparat rentgenowski. Najwyższy czas, by zastąpiły one urządzenia, które są w użyciu od wielu lat w naszym szpitalu. Znacząco wpłyną na jakość świadczonych przez nas usług medycznych dla pacjentów z Dąbrowy Górniczej i okolic – mówi dr Tomasz Szczepanik, dyrektor Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

Na co zostanie przeznaczona dotacja?

Środki celowe o wartości ponad 5 milionów złotych to duże wsparcie dla szpitala, który zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne dla prawie 120 tys. mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Szpitalny Oddział Ratunkowy, a także wysokospecjalistyczne oddziały, takie jak oddział onkologii czy oddział udarowy będą mogły diagnozować i leczyć pacjentów jeszcze szybciej i dokładniej.

– Widzimy potrzebę wspierania służby zdrowia w naszym mieście, musimy przy tym jednak pamiętać, że system finansowania służby zdrowia jest poza kompetencjami samorządu terytorialnego. Niezależnie jednak od powyższego jestem przekonany, że podejmując wspólnie przemyślane decyzje i działania ponad podziałami politycznymi jesteśmy w stanie uporządkować sprawy szpitala – mówił podczas sesji Rady Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Z korzyścią dla pacjentów

Wśród zapowiadanych inwestycji znajduje się zakup specjalistycznego aparatu RTG wraz z remontem pomieszczeń. Obecny aparat rentgenowski będący na wyposażeniu szpitala to ponad 20-letni sprzęt, działający jeszcze w trybie analogowym. Nowe urządzenie, będące w 100 proc. cyfrowe pozwoli na sprawne, bezpieczne i szybkie badanie pacjentów,0 m.in.: ze złamaniami, przemieszczeniami, zmianami zwyrodnieniowymi, a także pacjentów z gruźlicą, nowotworami czy innymi schorzeniami.

Na zakup nowej aparatury rentgenowskiej szpital otrzyma od miasta 1,5 mln zł. Jedną z kluczowych inwestycji będzie zakup nowoczesnego tomografu komputerowego, który zastąpi wysłużony, 17-letni sprzęt będący obecnie na wyposażeniu szpitala. Tomograf o wartości 2,6 mln. zł służyć będzie m.in.: do diagnostyki i planowania leczenia chorób onkologicznych, rozpoznania pacjentów z udarami, chorobami sercowo-naczyniowymi czy chirurgicznymi, a także będzie wykorzystywany w diagnozie pacjentów z całego regionu trafiających na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

– W Zagłębiowskim Centrum Onkologii wykonujemy średnio 12 tys. badań tomografem komputerowym rocznie. Obecny tomograf, będący na wyposażeniu szpitala od 2005 roku wymaga coraz częstszej konserwacji i napraw. Biorąc pod uwagę, że w naszym szpitalu znajduje się m.in.: oddział onkologii klinicznej, oddział chirurgii onkologicznej czy oddział udarowy, nowe urządzenie będzie pełnić kluczową rolę w procesie diagnostyki pacjentów, znacznie podnosząc potencjał Zagłębiowskiego Centrum Onkologii – mówi Dorota Sojka, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej ZCO.

Kolejnym sprzętem, który zakupi Zagłębiowskie Centrum Onkologii będzie śródoperacyjny detektor promieniowania gamma Gamma Finder. To specjalne urządzenie, które służy do identyfikacji tzw. węzłów wartowników podczas operacji nowotworów, takich jak czerniak czy rak piersi. Sprzęt pomaga odróżnić zdrowe węzły od tych zaatakowanych przez nowotwór, dzięki czemu pacjenci w wielu przypadkach mogą uniknąć rozległych operacji.

Urządzenie będzie drugim tego typu w ZCO, co pozwoli na zwiększenie liczby wykonywanych procedur medycznych, a w przypadku awarii jednego z nich – zapewni ciągłość świadczeń medycznych ratujących zdrowie i życie pacjentów. Sprzęt trafi na blok operacyjny oddziału chirurgii onkologicznej, a na jego zakup szpital otrzymał od miasta 42 tys. zł.

Infrastruktura komputerowa do poprawy

Nowoczesna medycyna XXI wieku to nie tylko sprzęt medyczny ratujący ludzkie zdrowie i życie. To także infrastruktura komputerowa, która codziennie przetwarza ogromne ilości danych, takich jak dokumentacja medyczna, statystyczna, epidemiologiczna czy rozliczeniowa. Setki gigabajtów, zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia muszą być odpowiednio zbierane, magazynowane, analizowane, a także przekazywane do systemów centralnych.

Inwestycja w nowoczesną infrastrukturę IT przełoży się bezpośrednio na jakość obsługi samych pacjentów. Krótszy czas pracy na komputerze pozwoli lekarzom oraz pracownikom medycznym poświęcić więcej uwagi pacjentowi, a zwiększeniu ulegnie także potencjał szpitala w zakresie kontraktowania czy rozliczeń procedur medycznych. Podniesie się także bezpieczeństwo przechowywanych i przetwarzanych danych. Modernizacja obejmie cały kompleks Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, na co szpital otrzyma z dotacji aż 1 050 000 zł.

Łączna wartość wsparcia dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii otrzymanego od miasta wynosi ponad 5,2 mln zł. To kwota, która zostanie przeznaczona na inwestycje oczekiwane
zarówno przez Pacjentów, jak i Pracowników szpitala, podnosząc jakość wykonywanych świadczeń oraz płynność obsługi.