Siewierz otrzyma wsparcie w ramach programu „Maluch+” na budowę i zakup pierwszego wyposażenia budynku żłobka, który powstaje przy ulicy Sikorskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś odebrał promesę otrzymania dofinansowania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020.

Gmina Siewierz otrzyma wsparcie w kwocie 649 283,00 zł ze środków funduszu pracy na budowę i zakup pierwszego wyposażenia budynku żłobka przy ulicy Sikorskiego w Siewierzu. Całość inwestycji zostanie zrealizowana do końca 2020 roku.

Całkowita wartość zadania to 811 604,00 zł. Placówka będzie się mieścić w jednym budynku wraz z przedszkolem integracyjnym zlokalizowanym przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego w Siewierzu.

Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.