Psary otrzymały kolejne dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+” dla każdej ze szkół z terenu gminy.

Zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy zostało określone przez dyrektorów placówek. Ze środków otrzymanego grantu zakupionych zostanie 16 sztuk laptopów przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów do realizacji obowiązków szkolnych, w tym ewentualnej kontynuacji kształcenia zdalnego.

W pierwszej kolejności komputery trafią do uczniów z rodzin wielodzietnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz nauczycieli. Otrzymają oni sprzęt, w postaci komputerów przenośnych z pełnym oprogramowaniem.

Kwota dofinansowania w wysokości 45 tys. zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.