Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony o kolejne 14 dni, czyli do 12 lipca. Będzie on przysługiwał m.in. w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy i przedszkole z powodu COVID-19.

W Dzienniku Ustaw opublikowano w piątek rozporządzenie w sprawie wydłużenia zasiłku opiekuńczego do 12 lipca. Zasiłek ten można otrzymać w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu koronawirusa.

Z dodatkowego zasiłku można skorzystać także w przypadku podjęcia przez rodziców lub opiekunów decyzji o niekorzystaniu z usług placówek opiekuńczych i dalszym osobistym sprawowaniu opieki.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 lat. Przysługuje on matce lub ojcu, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio do ZUS.

Okres, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem miał obowiązywać do 28 czerwca br. Nowe przepisy wydłużają prawo do zasiłku o kolejne 14 dni, czyli do 12 lipca br.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach. (PAP)