Mobilny i w pełni wyposażony w specjalistyczny sprzęt dentobus dotarł ze świadczeniami ogólnostomatologicznymi do dzieci i uczniów z będzińskich placówek oświatowych.

Badanie profilaktyczne odbyło się w ramach podpisanego porozumienia. 19 i 22 lutego dentobus czyli mobilny gabinet stomatologiczny, odwiedził Szkołę Podstawową nr 4, Przedszkole Miejskie nr 6, Szkołę Podstawową nr 3 i Przedszkole Miejskie nr 15 w Będzinie.

W trakcie wizyty lekarz stomatolog dokonał przeglądu uzębienia uczniów klas I – III i dzieci przedszkolnych oraz wydał zalecenia odnośnie ewentualnego, dalszego leczenia. Każdy uczeń mógł skorzystać z opieki mobilnego gabinetu stomatologicznego po podpisaniu przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia i wyrażeniu zgody na badanie.

Opieka stomatologiczna w dentobusie była bezpłatna i odbyła się z całkowitym zachowaniem reżimu sanitarnego.Wkrótce odbędą się wizyty w dentobusie w kolejnych będzińskich szkołach i przedszkolach by każde dziecko wiedziało, że piękny i zdrowy uśmiech to podstawa, a badanie stomatologiczne jest całkowicie bezpieczne.

Koszty świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznych świadczeń stomatologicznych udzielanych w dentobusie są pokrywane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.