W Wojkowicach uruchomiono Centrum Aktywnego Seniora „Senior na fali”, które sprzyjać ma integracyjnym działaniom międzypokoleniowym.

Centrum Aktywnego Seniora „Senior na fali” w Wojkowicach powstało w dawnym budynku Szkoły Podstawowej nr 3, gdzie mieści się obecnie Oddział Przedszkolny Przedszkola im. Przyjaciół Bajek oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach.

– Cieszę się, że seniorzy nareszcie dopłynęli do pewnej przystani i nie będą już przerzucani z miejsca na miejsce. Macie „Droga Młodzieży” swój kawałek podłogi – podkreślił Tomasz Szczerba, burmistrz Wojkowic.

W związku z reformą oświaty, czyli likwidacją gimnazjów, dawny budynek Gimnazjum w Wojkowicach obecnie funkcjonuje jako Szkoła Podstawowa nr 3. Powołanie Centrum pozwoliło na zaadaptowanie pomieszczeń dawnej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Źrałków 1 oraz nadanie im nowych funkcji, które będą sprzyjały integracyjnym działaniom międzypokoleniowym.

– Jest to pierwsze działanie o charakterze rewitalizacyjnym, które zostało zrealizowane, a które znalazło się w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Wojkowice na lata 2017-2023. Planów jest cała głowa i mam tylko nadzieję, że starczy tego czasu na realizację tych wszystkich pomysłów, dla każdej grupy wiekowej – dodał burmistrz.

Centrum Aktywnego Seniora dedykowane jest członkom Stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior, którzy silnie działają na rzecz wojkowickich emerytów, organizując wiele atrakcyjnych wydarzeń m.in. zajęcia sportowe, teatralne, czy też warsztaty rękodzieła oraz szereg happeningów integracyjnych. Wszystko z sercem oraz wielkim uśmiechem.