Burmistrz Wojkowic, Tomasz Szczerba poinformował o otrzymaniu przez miasto zgody na budowę II etapu kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Prace mają potrwać do 2023 roku.

W ramach budowy ma powstać 28 kilometrów kanalizacji sanitarnej. Ponadto 24,4 kilometry kanalizacji ogólnospławnej ma zostać zmodernizowane. Ma ona polegać na rozdziale części sanitarnej oraz deszczowej.

Pierwsza część prac obejmie trzy „regiony”. Pierwszy to ulica: Długosza, Rodzinna, Głowackiego, Brzeziny i Krzyżówka. Drugi to Łęg, a ostatni to Piaski, Jaworznik i Żrałków. Kolejne etapy dotyczyć będą choćby ulicy Jana III Sobieskiego, Strażackiej czy Skłodowskiej-Curie.

Całe przedsięwzięcie będzie kosztować miasto 39 846 900 złotych. Prace planowo mają potrwać do 2023 roku. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojkowicach to drugi etap budowy. Pierwszy rozpoczął się w 2011 roku i zakończył trzy lata później Wówczas wybudowano ponad 10 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Koszt tamtej inwestycji wyniósł 19 831 480,08 złotych, z czego ponad sześć milionów to dofinansowanie z Funduszu Spójności. Teraz cena, jak i obszar zmian jest zdecydowanie większy, ale wsparcie także wzrośnie. Wojkowice na ten cel otrzymają maksymalnie 20 706 000 złotych.

Celem modernizacji jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ograniczenie strat wody. Budowa poprawi warunki i jakość życia mieszkańców Wojkowic, a także ma wpłynąć na atrakcyjność miasta.