W środę, 20 października w godzinach porannych w areszcie śledczym w Sosnowcu ogłoszono alarm w związku z agresywnym zachowaniem osadzonych. Chwilę później zaobserwowano pożar garażu. Na szczęście były to tylko ćwiczenia.

W ramach współpracy służb mundurowych w doskonaleniu procedur przeciwdziałania na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa jednostki oprócz funkcjonariuszy sosnowieckiego aresztu w ćwiczeniach wzięli udział także funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej z Sosnowca.

Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń, w godzinach porannych, w jednostce zabrzmiała syrena alarmowa w związku z naruszeniem porządku w oddziale mieszkalnym. Osadzeni zachowywali się agresywnie, zabarykadowali się w celi odmawiając jej opuszczenia.

straż pożarna
Bunt i pożar w areszcie – fot. G. Kantor

W związku z niepowodzeniem negocjacji i agresywną postawą osadzonych funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu zastosowali odpowiednie środki przymusu bezpośredniego obezwładniając i izolując uczestników zdarzenia. Całą akcję wspierali funkcjonariusze grupy GISW Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach.

Ćwiczenia obejmowały także koordynację działań funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariuszy SW w trakcie gaszenia pożaru w garażu jednostki, gdzie znajdował się funkcjonariusz. W ramach wspólnej interwencji służb dokonano ewakuacji poszkodowanego. Następnie strażacy dokonali przeglądu instalacji przeciwpożarowej oraz zapoznali się z infrastrukturą jednostki. Zostali również zapoznani z realiami codziennej pracy funkcjonariuszy sosnowieckiego aresztu.

wóz strażacki
Bunt i pożar w areszcie – fot. G. Kantor

Ćwiczenia funkcjonariuszy sosnowieckiej jednostki penitencjarnej i sosnowieckich strażaków miały na celu sprawdzenie efektywności przyjętych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ich celem było również usprawnienie działania służb i przygotowanie do wspólnego reagowania na możliwe zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej.

Wspólne manewry to także okazja do sprawdzenia systemu alarmowania w jednostce i mobilności załogi oraz do doskonalenia kadry dowódczej w umiejętnościach organizacji działań ochronnych oraz pozostałych funkcjonariuszy w realizacji zadań w przypadku zagrożenia.