W Sosnowcu, na terenach po kopalni KWK Porąbka-Klimontów, ma powstać nowe więzienie. Fakt ten niepokoi mieszkańców, którzy obawiają się, że znajdujące się w pobliżu tereny rekreacyjne zostaną zniszczone.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń przekazała 35 działek po kopalni KWK Porąbka-Klimontów o łącznej powierzchni 69 tys. m2 na rzecz Skarbu Państwa, a konkretnie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, z przeznaczeniem na budowę więzienia. Miasto dla uregulowania podziału przekazało 3 działki (3100 m2).

– Jest to dla mnie wielkie wydarzenie, ponieważ jestem sosnowiczaninem i pracowałem w Areszcie Śledczym w Sosnowcu i doskonale znam warunki pracy w tym miejscu. Przekazanie tych działek to swoista lokomotywa do budowy nowoczesnego więzienia – powiedział ppłk Paweł Golanka zastępca dyrektora okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach.

areszt sosnowiec
Areszt Śledczy w Sosnowcu – fot. ppor. G. Kantor AŚ

Budynek z historią

Pierwsze budynki wysłużonego aresztu śledczego powstały w 1905. Początkowo jako magazyny i budynki mieszkalne, a następnie zaadaptowano je dla celów penitencjarnych. Jeszcze przed II wojną światową na terenie dzisiejszego aresztu funkcjonowało więzienie składające się z dwóch budynków. Więzienie zostało znacznie rozbudowane przez Niemców w trakcie okupacji w latach 1939 – 1945.

Nowe więzienie

Więzienie powstanie w rejonie ulicy Dmowskiego, na terenach gdzie do 2000 roku funkcjonowała kopalnia „Porąbka-Klimontów”. – Reputacja Sosnowca rośnie, bo to kolejna instytucja ponadlokalna, która zwiąże się z naszym miastem. To także nowe miejsca pracy – podsumowuje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Areszt Śledczy w Sosnowcu – fot. ppor. G. Kantor AŚ Sosnowiec

Obawy mieszkańców

Chociaż prezydent i przedstawiciele Służby Więziennej przekonują, że jest to idealna lokalizacja na działalność tego typu instytucji, do tej decyzji nie są przekonani mieszkańcy Sosnowca. Obawiają się oni o pobliskie tereny rekreacyjne, które mogą zostać zdewastowane lub wycięte podczas budowy. Miejsce wzbudza także kontrowersje wśród mieszkańców, którzy niedawno kupili w okolicy domy i którzy zakładali, że ich bliskie sąsiedztwo będzie wyglądało inaczej.

mapa
Nowe więzienie – fot. UM Sosnowiec

Jak podkreślał ppłk Paweł Golanka teren pod przyszłe więzienie jest najlepszą możliwą lokalizacją w Sosnowcu, oddaloną od bezpośredniej zabudowy mieszkaniowej. – Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości co do lokalizacji przy ulicy Dmowskiego to zapraszam do kontaktu. Jesteśmy na takie spotkanie otwarci, przekażemy na nim szczegóły inwestycji – przekazał zastępca dyrektora okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach.