Bezpieczeństwo, inwestycje i rodzinna przestrzeń – to część projektów, które zwyciężyły w drugiej edycji będzińskiego budżetu obywatelskiego.

Znamy wyniki drugiej edycji budżetu obywatelskiego w Będzinie. Dzięki niemu mieszkańcy mogą inicjować i decydować o inwestycjach w swoich dzielnicach. Na sugestie mieszkańców przeznaczono milion złotych.

Spośród 36 pozytywnie zweryfikowanych projektów do realizacji trafi 7, które zostały wybrane przez mieszkańców. Do realizacji, w przyszłym roku, trafił Bezpieczny Będzin, w ramach projektu wyposażona zostanie Ochotnicza Straż Pożarna „Grodziec”. Ponadto, urządzenia gaśniczo-tnące trafią do Ochotniczej Straży Pożarnej „Łagisza”.

Do realizacji trafią także „Zamkowy Plac Zabaw”, czyli rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Będzinie oraz Strefa Aktywności Rodzinnej, która znajdzie się w Grodźcu, przy ul. Przechodniej.

Ponadto, w przyszłym roku zostanie wykonany remont chodników w rejonie ulicy Kolejowej 16 i 18 oraz przy ul. Paryskiej w Będzinie. W ramach przyszłorocznych inwestycji wykonane zostaną również prace, które wpłyną na poprawę funkcjonalności boisk sportowych przy ul. Kijowskiej 2a.