Budżet Czeladzi na 2021 rok będzie największym w historii. Miasto na inwestycje przeznaczy ponad 70 mln złotych.

Pod koniec ubiegłego roku Rada Miejska w Czeladzi większością głosów (tylko dwa przeciw) zatwierdziła budżet miasta na 2021 rok. To największy w historii miasta budżet. Po stronie dochodów i wydatków po raz pierwszy przekroczył i to znacznie 200 mln złotych.

Pragnę podkreślić, że jest to rekordowa kwota w historii naszego miasta. Jej osiągnięcie będzie możliwe w dużej mierze dzięki pozyskaniu funduszy zewnętrznych – takich jak dotacje unijne. Przewidujemy, że będzie to kwota 45 milionów złotychmówił w wywiadzie dla TZ burmistrz Zbigniew Szaleniec.

Miasto planuje osiągnąć dochody w wysokości nieco ponad 206 mln zł, co razem z przychodami w kwocie 17,8 mln zł da łącznie kwotę 224 mln zł. Równolegle zaplanowane zostały wydatki w wysokości prawie 222 mln zł w tym ponad 70 mln zł, czyli około 30 proc. dochodów, przeznaczonych zostanie na miejskie inwestycje.

W 2021 roku największe wydatki z miejskiego budżetu pochłonie pomoc społeczna i ochrona zdrowia (poand 57 mln zł), oświata i wychowanie (ponad 42 mln zł), transport i łączność (ponad 34 mln zł) oraz gospodarka mieszkaniowa (ponad 32 mln zł). Na obsługę długu trzeba będzie wydać 1 mln 245 tys. zł.

– Dziękuję radnym za przyjęcie budżetu a moim służbom, szczególnie finansowym na czele ze skarbniczką miasta, panią Bogusławą Tanhoiser, za jego przygotowanie. Sobie i wszystkim mieszkańcom zaś życzę, by rok 2021 zarówno dla finansów miasta jak i każdej czeladzkiej rodziny był bardzo udany – podkreśla burmistrz Zbigniew Szaleniec.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

Zbigniew Szaleniec: Trwająca pandemia nie zahamowała rozwoju naszego miasta