Trwa rewitalizacja nitowanej wieży ciśnień w Będzinie. Obiekt ma odzyskać dawny blask i stać się nowym punktem rozrywki na mapie miasta.

Grodziecka wieża ciśnień jest jedynym tego rodzaju nitowanym obiektem w Polsce. Jest to zabytek i architektoniczny unikat na dużą skalę oraz budowla z ciekawą historią. Niestety, po wielu latach nosi ona ślady dewastacji, mimo że wciąż stanowi zabytek skalę ogólnopolską.

Wieża ciśnień remont - fot. UM Będzin
Wieża ciśnień remont – fot. UM Będzin

Gruntowny remont, wart ponad pół miliona złotych, zapobiegnie dalszemu niszczeniu wieży. Prowadzone prace mają sprawić, że obiekt odzyska dawny blask i stanie się nowym punktem rozrywki na mapie miasta. Zmieni się także przestrzeń wokół wieży. Teren okalający zostanie oczyszczony, powstaną schody, elementy małej architektury i tablice informacyjne.

– Wkrótce Będzin będzie miał nową atrakcyjną przestrzeń rekreacji i aktywnego wypoczynku. Zabytkowa nitowana wieża ciśnień odzyskuje blask. Zmienia się także otoczenie wokół niej. Pierwsze zarysy nowych atrakcji pojawiają się także w parku Rozkówka. Już niedługo będziemy mogli spacerować nowymi alejkami i aktywnie wypoczywa – mówi Łukasz Komoniewski, prezydent Będzina.

Wieża ciśnień remont - fot. UM Będzin
Wieża ciśnień remont – fot. UM Będzin

Celem rewitalizacji jest przywrócenie bezpieczeństwa mieszkańcom dzielnicy Grodziec, uporządkowanie zapuszczonych terenów zielonych otaczających obiekt, rozebranie pozostałości ruin przy wieży, które stanowią niebezpieczeństwo dla odwiedzających oraz zagospodarowania przestrzeni.

Ogólnodostępna, wyremontowana przestrzeń publiczna przysłuży się zwiększeniu integracji społecznej mieszkańców poprzez realizowanie na niej szeregu działań animacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych. Według wstępnych założeń, całość prac ma zakończyć się do końca maja.