Arkadiusz Chęciński nie jest już przewodniczącym zgromadzenia metropolii. Zastąpił go na tym stanowisku prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Na ostatniej sesji zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii prezydent Sosnowca złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji. Arkadiusz Chęciński zgłosił kandydaturę prezydenta największego miasta podokręgu bytomskiego. Mariusz Wołosz uzyskał poparcie i został nowym przewodniczącym zgromadzenia GZM. Wybrano też nowego wiceprzewodniczącego. Został nim prezydent Tychów Andrzej Dziuba.

Czym jest zgromadzenie metropolii?

Zgromadzenie to organ uchwałodawczo-kontrolny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich 41 miast i gmin członkowskich. Zgromadzenie podejmuje uchwały dotyczące sposobu, formy i finansowania projektów związanych z realizacją przez metropolię ustawowych zadań. Pełni również funkcję kontrolną wobec zarządu.

Przedstawiciele zgromadzenia wybierają przewodniczącego oraz maksymalnie trzech jego zastępców. Zadaniem przewodniczącego lub – w razie jego nieobecności – wiceprzewodniczących jest zwoływanie sesji zgromadzenia oraz ich prowadzenie. Funkcja przewodniczącego zgromadzenia jest rotacyjna (coroczna) dla każdego z pięciu podregionów metropolii.

Obecnie w prezydium zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zasiadają: przewodniczący – prezydent Bytomia Mariusz Wołosz oraz trzech wiceprzewodniczących: prezydent Tychów Andrzej Dziuba, prezydent Chorzowa Andrzej Kotala oraz prezydent Gliwic Adam Neumann.

Arkadiusz Chęciński przewodniczącym zgromadzenia metropolii – fot. Metropolia GZM
Arkadiusz Chęciński przewodniczącym zgromadzenia metropolii – fot. Metropolia GZM

Metropolia GZM

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 roku, a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 roku. Organizacja – mocą ustawy przygotowanej dla regionu – skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Zajmuje się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

Arkadiusz Chęciński nowym przewodniczącym zgromadzenia metropolii