Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński został nowym przewodniczącym zgromadzenia metropolii. Zastąpił na tym stanowisku prezydenta Tychów Andrzeja Dziubę.

Na środowej sesji zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii doszło do zmiany na stanowisku przewodniczącego tego gremium. Prezydenta Tychów Andrzeja Dziubę zastąpił Arkadiusz Chęciński.

Przypomnijmy, że zgodnie z przyjętą w ubiegłym roku dżentelmeńską zasadą, zgodnie z którą funkcja przewodniczącego zgromadzenia jest rotacyjna (coroczna) dla każdego z pięciu podregionów metropolii.

Zgodnie z ustaleniami, w listopadzie 2018 roku, przewodniczącym zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii został prezydent Tychów – Andrzej Dziuba. Tychy stanowią największe miasto w swoim podokręgu. Kadencja Andrzeja Dziuby wygasała w listopadzie tego roku, w związku z czym z dniem 13 listopada 2019 roku zrzekł się on swojego stanowiska. Jednocześnie jako swojego następcę wskazał Arkadiusza Chęcińskiego, prezydenta Sosnowca – największego miasta w podokręgu sosnowieckim.

Wybrano też nowego wiceprzewodniczącego zgromadzenia. Z podregionu katowickiego wybrany został prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.

Czym jest zgromadzenie metropolii?

Zgromadzenie to organ uchwałodawczo-kontrolny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich 41 miast i gmin członkowskich. Zgromadzenie podejmuje uchwały dotyczące sposobu, formy i finansowania projektów związanych z realizacją przez metropolię ustawowych zadań. Pełni również funkcję kontrolną wobec zarządu.

Przedstawiciele zgromadzenia wybierają przewodniczącego oraz maksymalnie trzech jego zastępców. Zadaniem przewodniczącego lub – w razie jego nieobecności – wiceprzewodniczących jest zwoływanie sesji zgromadzenia oraz ich prowadzenie.

Metropolia GZM

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 roku, a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 roku. Organizacja – mocą ustawy przygotowanej dla regionu – skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Zajmuje się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.

Foto: Metropolia GZM