Minister Anna Zalewska zapowiada wprowadzenie programu motywującego „Nauczyciel 500 plus”. Dodatek będzie przysługiwał za doskonalenie zawodowe. Jednak dopiero za kilka lat.

Program „Nauczyciel 500 plus” to nowy program dla nauczycieli dyplomowanych, który ma służyć motywacji nauczycieli do doskonalenia zawodowego i dowartościowania ich. Szczegóły nowego programu mają zostać ogłoszone przez premier Beatę Szydło 4 września, na początku nowego roku szkolnego.

– Nauczyciele potrzebują motywacji do doskonalenia zawodowego, bo obecnie jest tak, że w połowie swojej kariery nie mają bodźców, ani finansowych, ani rozwojowych – mówi Anna Zalewska, minister edukacji narodowej.

Wśród zmian ma być specjalny dodatek dla nauczycieli dyplomowanych. Jednak nie dla wszystkich, a dla najlepszych. Nie wiadomo na razie czy będzie to pojedyncze świadczenie, czy stały dodatek.

W przygotowanym przez MEN projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zaproponowano m.in., aby nauczycielowi dyplomowanemu, czyli na najwyższym stopniu awansu zawodowego, legitymującemu się co najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy, przysługiwał dodatek za wyróżniającą pracę. Ocena ma być weryfikowana co trzy lata.

Pierwsze podwyżki najlepsi nauczyciele dyplomowani mają dostać w 2020 roku. Najpierw będzie to 95 złotych, rok później 206 złotych, a od 2022 roku 507 złotych dodatku do podstawy pensji.

Projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych rząd zajmie się 12 września. Obecnie uzyskała ona pozytywną ocenę Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Zapowiedź podwyżek nie ostudziła emocji wśród nauczycieli, którzy 4 września planują wyjść na ulice i protestować przeciwko wchodzącej w życie reformy, w wyniku której pracę straci kilka lub nawet kilkanaście tysięcy nauczycieli.