Rada Miejska Będzina podjęła uchwałę w sprawie skargi na opinię Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie uchwały dotyczącej projektu dostosowania sieci będzińskich szkół do nowego ustroju szkolnego.

Wskazania Śląskiego Kuratorium Oświaty nie spotkały się aprobatą włodarzy Będzina, którzy zdecydowali się na złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jest to jedyny, przewidziany prawem, sposób na odwołanie się od decyzji kuratora.

Podczas marcowej sesji Rady Miasta, radni podjęli uchwałę w tej sprawie. Spór między władzami miasta a kuratorium dotyczy jednej placówki oświatowej – kuratorium opowiada za przekształceniem jej w nową szkołę podstawową, a miasto za włączeniem do już istniejących szkół.

– Opinia Kuratora nakazuje przekształcenie Gimnazjum nr 3 w Będzinie w ośmioletnią szkołę podstawową, co w ocenie Rady Miejskiej Będzina nie ma uzasadnienia, gdyż w pobliżu tej lokalizacji funkcjonują trzy inne „podstawówki” – tłumaczy Kinga Wesołowska-Bodzek, rzecznik prasowy będzińskiego magistratu.

Miasto swoją decyzję argumentuje faktem zbyt małej liczby uczniów.  – Miasto Będzin poddało szczegółowej analizie możliwość i celowość utworzenia obwodu szkoły podstawowej w budynku Gimnazjum nr 3. Ustalono, że nowa szkoła z obwodem stworzonym z obecnych obwodów SP nr 8 i SP nr 10 byłaby placówką z jednym kilkunastoosobowym oddziałem na poziomie każdej klasy. Szkoła po ośmiu latach funkcjonowania liczyłaby zaledwie 120 uczniów – dodaje Wesołowska.

Problemem są także finanse. – Koszt kształcenia ucznia w takiej szkole przewyższałby trzykrotnie otrzymywaną przez miasto subwencję oświatową na ten cel – mówi rzeczniczka miasta.

Bliźniaczy konflikt rozgorzał także w Dąbrowie Górniczej, gdzie władze dębowego miasta nie zgadzają się na wytyczne kuratorium, które domaga się utworzenia czterech nowych szkół podstawowych w mieście. Swoją decyzję argumentują, podobnie jak Będzin, zbyt małą liczbą uczniów, co skutkować będzie brakiem pełnego ich wykorzystania.

Do Śląskiego Kuratorium Oświaty wpłynęły dotychczas informacje o skargach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego trzech samorządów woj. śląskiego – Będzina, Dąbrowy Górniczej i Żarek. Kuratorium jest zobowiązane przekazać je do WSA w ciągu 30 dni od otrzymania, co ma niebawem nastąpić.

Ponadto 96 proc. śląskich samorządów, czyli 195 jednostek podjęło już ostateczne uchwały dostosowujące sieć szkół na ich terenie do wymogów określonych reformą edukacji.Wśród nich znalazł się także Sosnowiec.

Jeszcze niedawno władze Sosnowca zapowiadały skierowanie do sądu administracyjnego skargi w sprawie zmian wskazanych przez Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach w planowanej sieci szkół po reformie. Miasto jednak zrezygnowało ze złożenia skargi do WSA na decyzję kuratorium, które zmieniło decyzję w sprawie Gimnazjum nr 16.

– Nasze działania sprawiły, że kuratorium zmieniło zdanie. Otrzymaliśmy informację od kuratorium z której wynika, że po ponownym rozpatrzeniu sprawy zmienili oni decyzję dotyczącą dalszych losów sosnowieckiego gimnazjum – komentuje Zbigniew Byszewski, pełnomocnik ds. edukacji.

Dzięki takiemu rozwiązaniu Gimnazjum nr 16 zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 6, która od września działać będzie w dwóch budynkach.

Reforma, w ramach której zmieniona zostanie m.in. struktura szkół, rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. W miejsce wygaszanych gimnazjów i obecnie istniejących typów szkół zostaną wprowadzone: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe.